VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2018 > Vuosi 1 > Tasavirtapiirit (IST2004)

Tasavirtapiirit

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST2004
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: ST 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2018-2019)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Verkkonen, Vesa
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2018-2019

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
6I-TT-1N31.8.2018 – 21.12.2018Santiago Chavez VegaSuomi20.8.2018 – 17.9.2018
7I-ST-1N22.10.2018 – 21.12.2018Jari KoskiSuomi20.8.2018 – 17.9.2018

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy sähkötekniikan perusilmiöihin ja suureisiin sekä tasavirtapiirien laskentaan ja osaa soveltaa opittuja menetelmiä yksinkertaisten tasavirtapiirien ilmiöiden laskemiseen.

Opiskelijan työmäärä

54 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta VAMKissa 28 h ja yliopistolla 16 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

-

Sisältö

Tasavirtapiireihin liittyvät suureet, kuten jännite, varaus, virta, resistanssi, teho ja energia; resistanssin lämpötilariippuvuus; tasavirtapiirien käyttäytymistä säätelevät peruslait, kuten Ohmin laki ja Kirchhoffin lait; erilaiset vastuskytkennät: sarja-, rinnan-, tähti- ja kolmiokytkennät sekä niiden sieventäminen; sähkölähteet, niiden ominaisuudet ja sijaiskytkennän komponenttien määrittäminen; tasavirtapiirien ratkaiseminen peruslaki- ja silmukkamenetelmällä.

Opiskelumateriaali

Heikki Esala: Teoreettinen sähkötekniikka 1 (luku 2 ja kaavakokoelma). Opintomoniste jaetaan opiskelijoille pdf-muodossa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Tasavirtapiireihin liittyvä sähkötekninen teoria ja sen soveltaminen käytäntöön opetellaan esimerkkien kautta luentotunneilla. Tämän jälkeen opiskelijat harjoittelevat itsenäisesti opittujen taitojen soveltamista ratkaisemalla käytännönläheisiä laskuharjoitustehtäviä ja harjoitustöitä. Laskuharjoitustehtävien ja harjoitustöiden oikeat ratkaisumallit käydään läpi laskuharjoitustunneilla.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita.
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita.
Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat.

Arviointimenetelmät

Tentti ja aktiivisuus laskuharjoitusten sekä harjoitustöiden ratkaisemisessa.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK


Takaisin