VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2018 > Vaihtosähkö ja magnetismi (IST3000)

Vaihtosähkö ja magnetismi

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: IST3000
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: ST 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 20 op
Vastuuopettaja: Koski, Jari
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa magnetismiin ja vaihtosähköön liittyvät tärkeimmät suureet ja ymmärtää näihin aiheisiin liittyviä ilmiöitä. Hän osaa lukea sähköalan piirustuksia ja pystyy tuottamaan niitä. Opiskelija hallitsee yleisimmät vaihtosähkösuureiden mittausmenetelmät ja -kytkennät. Lisäksi hän ymmärtää tietokonepohjaisen mittausjärjestelmän toimintaperiaatteen ja konfiguroinnin. Opiskelija osaa myös matemaattisesti ratkaista magnetismiin ja vaihtosähköön liittyviä tehtäviä. Opiskelija ymmärtää yritystoimintaan liittyviä tunnuslukuja ja niihin vaikuttavia tekijöitä sekä osaa tehdä kannattavuuslaskelmia.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

IST1000 Perusvalmiudet -juonne
IST2000 Elektroniikka ja tasasähkö -juonne

Sisältö

Juonteeseen kuuluvat seuraavat opintojaksot: Differentiaalilaskenta, Vaihtosähköpiirit, Sähkömittaustekniikka; vaihtosähkö, Sähköalan piirustukset, Projektointi, liiketoiminta ja johtaminen ja Moottorikäynnistimen toteutus -projekti

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Juonteen opintojaksojen oppitunneilla käsitellään aihepiirin teorioita, laskuesimerkkejä ja sovelluksia. Opintojaksoilla suoritetaan itsenäisesti harjoitustehtäviä ja laboratoriossa tehdään kokeellisia mittauksia ryhmätyönä.


Takaisin