VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2018 > Vuosi 1 > Johdatus tekniikan opintoihin (IST1001)

Johdatus tekniikan opintoihin

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST1001
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: ST 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2018-2019)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Ylinen, Kalevi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2018-2019

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
5I-TT-1N31.8.2018 – 21.12.2018Henrik Niemelä, Kalevi Ylinen, Maarit JänttiSuomi20.8.2018 – 17.9.2018
6I-ST-1N31.8.2018 – 26.10.2018Henrik Niemelä, Mikko Västi, Seppo MäkinenSuomi20.8.2018 – 17.9.2018

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää sekä VY:n että VAMK:n tietojärjestelmiä ja oppimisalustoja, osaa hyödyntää oppilaitosten ohjauspalveluja ja käyttää tiedonhakutyökaluja. Opiskelija pystyy tuottamaan työkaluohjelmilla tehokkaasti tyylikkäitä raportteja ja esityksiä, osaa kuvailla oman tutkinto-ohjelmansa tavoitteita, ammattikuvaa sekä paikallisten työmarkkinoiden odotuksia ja mahdollisuuksia kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä. Lisäksi hän osaa toimia opiskeluyhteisössä opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa yhteishenkeä luoden ja omasta oppimisesta vastuuta ottaen.
Geneeriset taidot: Yhteistyötaidot, elinikäinen oppiminen, IT-taidot.

Opiskelijan työmäärä

81 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta VAMKissa 42 h ja yliopistolla 24 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

-

Sisältö

Opintojaksossa on kolme osiota:
1. Opinto-ohjaus: Oma koulutusohjelma, valintamahdollisuudet, henkilökohtainen oppimissuunnitelma, oman alan ammattikuva sekä työtehtävät ja -markkinat, EnergyVaasa, opiskeluympäristö ja tukitoiminnot, opiskelijoiden yhdistystoiminta, opetukseen ja tukitoimintoihin liittyvät henkilöt, tulohaastattelu, kehityskeskustelu, työharjoittelun liittäminen tutkintoon ja kansainvälinen opiskelijavaihto.
2. Tiedonhaku: kirjastopalvelut ja tiedonhakumenetelmät.
3.Tietokoneen käyttö:
3.1. Tekstinkäsittely: Raportin kirjoittaminen tekstinkäsittelyohjelmalla (Word) - perustoiminnot ja -asettelut, kuvien ja graafien lisääminen raporttiin, tyylit ja viittaukset, kaavaeditori sekä muut raportin kirjoittamista helpottavat toiminnot.
3.2. Taulukkolaskenta: Mittaustulosten dokumentointi taulukkolaskennalla (Excel) - perustoiminnot ja -asettelut, erilaisten graafien tuottaminen ja muut mittauspöytäkirjan tekemistä tukevat toiminnot.
3.3. Esitysgrafiikka: Kuvien muokkaaminen kuvankäsittelyohjelmalla. PowerPointin esityspohjat, sisällön tuottaminen ja tehokeinot.

Opiskelumateriaali

Opettajan toimittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetus, harjoitukset, verkko-opiskelu ja itsenäisesti suoritettavat tietokoneharjoitukset.

Arviointikriteerit

Opinto-ohjaus: aktiivinen osallistuminen. Tiedonhankintatiedot: verkko-opiskelu. Tietokoneen käytön osalta: tentti. Arvosana-asteikko: hyväksytty/hylätty.

Arviointimenetelmät

Opettajan arvio, harjoitustehtävät, tentti.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VY/VAMK


Takaisin