VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Johdatus tekniikan opintoihin (IST1001) > 2021-2022

Johdatus tekniikan opintoihin

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST1001
OPS: ST 2021 / TT 2021
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2021-2022)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Ylinen, Kalevi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3009TT2021-1A, TT2021-1B, TT2021-1C, TT2021-1D1.8.2021 – 31.10.2021Henrik Niemelä, Maarit Jäntti, Mikael JakasSuomi1.8.2021 – 6.9.2021
3010ST2021-1, ST2021-1A, ST2021-1B, ST2021-1C, ST2021-1D23.8.2021 – 24.10.2021Henrik Niemelä, Harri Lehtinen, Mikko Västi, Mikael JakasSuomi1.8.2021 – 6.9.2021

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää sekä VY:n että VAMK:n tietojärjestelmiä ja oppimisalustoja, osaa hyödyntää oppilaitosten ohjauspalveluja ja käyttää tiedonhakutyökaluja. Opiskelija pystyy tuottamaan työkaluohjelmilla tehokkaasti tyylikkäitä raportteja ja esityksiä, osaa kuvailla oman tutkinto-ohjelmansa tavoitteita, ammattikuvaa sekä paikallisten työmarkkinoiden odotuksia ja mahdollisuuksia kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä. Lisäksi hän osaa toimia opiskeluyhteisössä opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa yhteishenkeä luoden ja omasta oppimisesta vastuuta ottaen.
Geneeriset taidot: Yhteistyötaidot, elinikäinen oppiminen, IT-taidot.

Opiskelijan työmäärä

81 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta VAMKissa 42 h ja yliopistolla 24 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

-

Sisältö

Opintojaksossa on kolme osiota:
1. Opinto-ohjaus: Oma koulutusohjelma, valintamahdollisuudet, henkilökohtainen oppimissuunnitelma, oman alan ammattikuva sekä työtehtävät ja -markkinat, EnergyVaasa, opiskeluympäristö ja tukitoiminnot, opiskelijoiden yhdistystoiminta, opetukseen ja tukitoimintoihin liittyvät henkilöt, tulohaastattelu, kehityskeskustelu, työharjoittelun liittäminen tutkintoon ja kansainvälinen opiskelijavaihto.
2. Tiedonhaku: kirjastopalvelut ja tiedonhakumenetelmät.
3.Tietokoneen käyttö:
3.1. Tekstinkäsittely: Raportin kirjoittaminen tekstinkäsittelyohjelmalla (Word) - perustoiminnot ja -asettelut, kuvien ja graafien lisääminen raporttiin, tyylit ja viittaukset, kaavaeditori sekä muut raportin kirjoittamista helpottavat toiminnot.
3.2. Taulukkolaskenta: Mittaustulosten dokumentointi taulukkolaskennalla (Excel) - perustoiminnot ja -asettelut, erilaisten graafien tuottaminen ja muut mittauspöytäkirjan tekemistä tukevat toiminnot.
3.3. Esitysgrafiikka: Kuvien muokkaaminen kuvankäsittelyohjelmalla. PowerPointin esityspohjat, sisällön tuottaminen ja tehokeinot.

Opiskelumateriaali

Opettajan toimittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetus, harjoitukset, verkko-opiskelu ja itsenäisesti suoritettavat tietokoneharjoitukset.

Arviointikriteerit

Opinto-ohjaus: aktiivinen osallistuminen. Tiedonhankintatiedot: verkko-opiskelu. Tietokoneen käytön osalta: tentti. Arvosana-asteikko: hyväksytty/hylätty.

Arviointimenetelmät

Opettajan arvio, harjoitustehtävät, tentti.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VY/VAMK


Takaisin