VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2018 > Vuosi 1 > Ohjelmoinnin perusteet (IST5003)

Ohjelmoinnin perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST5003
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: ST 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2018-2019)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Nieminen, Juha
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2018-2019

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3I-ST-1N7.1.2019 – 30.4.2019Juha NieminenSuomi10.12.2018 – 14.1.2019

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• Ohjelmoida sekä lausekielellä että lohko-ohjelmointina IEC 61131-3 mukaisesti
• Käsitellä ohjelmassa laitteiden I/O-rajapintaa
• Konfiguroida graafisen käyttöliittymän ja huomioida sen vaatimukset ohjelmassa
• Luoda sovelluksia sähkötekniikan ohjelmoitaviin laitteisiin

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 70 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Johdatus ohjelmointiin on vaihtoehtoinen opintojakso.

Sisältö

Kurssissa ohjelmoidaan pienimuotoisia käytännön sovelluksia, joiden toiminta todennetaan simuloimalla ja todellisilla laitteita laboratoriossa.
1.
Lausekielisen ohjelmoinnin perusrakenteet IEC 61131-3 mukaisesti: Muuttujat, if-, while- ja for-lause, merkkijonot, taulukot, funktiot
2.
Logiikkakaavio-ohjelmointi ja omien toimilohkojen ohjelmointi IEC 61131-3 mukaisesti.
3.
Valvomonäyttöjen konfigurointi

Opiskelumateriaali

Opetusmonisteet, laboratoriotyöohjeet, harjoitustyöohjeet.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

PC-harjoitukset, laboraatiot ja itsenäisesti suoritettavat tietokoneharjoitukset.

Arviointikriteerit

5: osaa tuottaa toimivia ja rakenteellisesti loogisia sovelluksia ilman aiempia esimerkkiratkaisuita
3: osaa tuottaa toimivia ja rakenteellisesti loogisia sovelluksia, jotka ovat aiempien esimerkkiratkaisujen kaltaisia
1: osaa tuottaa toimivia sovelluksia esimerkkiratkaisujen tukemana

Arviointimenetelmät

Tentti, harjoitukset, laboraatiot.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK


Takaisin