VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Electrical Engineering (ST) > 2018 > Year 1 > Programming Basics (IST5003)

Programming Basics

Structure Type: Study unit
Code: IST5003
Type: Compulsory / Basic Studies
Curriculum: ST 2018
Level: Bachelor of Engineering
Year of Study: 1 (2018-2019)
Semester: Spring
Credits: 5 cr
Responsible Teacher: Nieminen, Juha
Language of Instruction: Finnish

Courses During the Academic Year 2018-2019

Impl.Group(s)Study TimeTeacher(s)LanguageEnrolment
3I-ST-1N2019-01-07 – 2019-04-30Juha NieminenFinnish2018-12-10 – 2019-01-14

Still need to take the course? See the courses during the academic year 2021-2022.

Learning Outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• Ohjelmoida sekä lausekielellä että lohko-ohjelmointina IEC 61131-3 mukaisesti
• Käsitellä ohjelmassa laitteiden I/O-rajapintaa
• Konfiguroida graafisen käyttöliittymän ja huomioida sen vaatimukset ohjelmassa
• Luoda sovelluksia sähkötekniikan ohjelmoitaviin laitteisiin

Student's Workload

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 70 h.

Prerequisites / Recommended Optional Courses

Johdatus ohjelmointiin on vaihtoehtoinen opintojakso.

Contents

Kurssissa ohjelmoidaan pienimuotoisia käytännön sovelluksia, joiden toiminta todennetaan simuloimalla ja todellisilla laitteita laboratoriossa.
1.
Lausekielisen ohjelmoinnin perusrakenteet IEC 61131-3 mukaisesti: Muuttujat, if-, while- ja for-lause, merkkijonot, taulukot, funktiot
2.
Logiikkakaavio-ohjelmointi ja omien toimilohkojen ohjelmointi IEC 61131-3 mukaisesti.
3.
Valvomonäyttöjen konfigurointi

Recommended or Required Reading and Other Learning Resources/Tools

Opetusmonisteet, laboratoriotyöohjeet, harjoitustyöohjeet.

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods

PC-harjoitukset, laboraatiot ja itsenäisesti suoritettavat tietokoneharjoitukset.

Assessment Criteria

5: osaa tuottaa toimivia ja rakenteellisesti loogisia sovelluksia ilman aiempia esimerkkiratkaisuita
3: osaa tuottaa toimivia ja rakenteellisesti loogisia sovelluksia, jotka ovat aiempien esimerkkiratkaisujen kaltaisia
1: osaa tuottaa toimivia sovelluksia esimerkkiratkaisujen tukemana

Assessment Methods

Tentti, harjoitukset, laboraatiot.

Further Information

Vastuuorganisaatio: VAMK


Back