VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Ohjelmoinnin perusteet (IST5003) > 2021-2022

Ohjelmoinnin perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST5003
OPS: ST 2020V / 2021
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 / 2 (2021-2022)
Lukukausi: Syksy / Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Nieminen, Juha
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002ST2021-1, ST2021-1A, ST2021-1B, ST2021-1C, ST2021-1D3.1.2022 – 1.5.2022Juha NieminenSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3003ST2020V-2, ST2020V-2A, ST2020V-2B29.10.2021 – 4.3.2022Juha NieminenSuomi1.8.2021 – 6.9.2021

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• Ohjelmoida sekä lausekielellä että lohko-ohjelmointina IEC 61131-3 mukaisesti
• Käsitellä ohjelmassa laitteiden I/O-rajapintaa
• Konfiguroida graafisen käyttöliittymän ja huomioida sen vaatimukset ohjelmassa
• Luoda sovelluksia sähkötekniikan ohjelmoitaviin laitteisiin

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 70 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Johdatus ohjelmointiin on vaihtoehtoinen opintojakso.

Sisältö

Kurssissa ohjelmoidaan pienimuotoisia käytännön sovelluksia, joiden toiminta todennetaan simuloimalla ja todellisilla laitteita laboratoriossa.
1.
Lausekielisen ohjelmoinnin perusrakenteet IEC 61131-3 mukaisesti: Muuttujat, if-, while- ja for-lause, merkkijonot, taulukot, funktiot
2.
Logiikkakaavio-ohjelmointi ja omien toimilohkojen ohjelmointi IEC 61131-3 mukaisesti.
3.
Valvomonäyttöjen konfigurointi

Opiskelumateriaali

Opetusmonisteet, laboratoriotyöohjeet, harjoitustyöohjeet.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

PC-harjoitukset, laboraatiot ja itsenäisesti suoritettavat tietokoneharjoitukset.

Arviointikriteerit

5: osaa tuottaa toimivia ja rakenteellisesti loogisia sovelluksia ilman aiempia esimerkkiratkaisuita
3: osaa tuottaa toimivia ja rakenteellisesti loogisia sovelluksia, jotka ovat aiempien esimerkkiratkaisujen kaltaisia
1: osaa tuottaa toimivia sovelluksia esimerkkiratkaisujen tukemana

Arviointimenetelmät

Tentti, harjoitukset, laboraatiot.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK


Takaisin