VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2020V

Sähkötekniikan koulutus (ST 2020V)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Monimuoto-opetus
Alku: 1.8.2020
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
ST2020V-1001PERUS- JA AMMATTIOPINNOT145
ST2020V-1002Opinnot ja yritystoiminta15
TLVP1101Ammattikorkeakouluopinnot2
TLVP1202Yrittäjyys ja liiketoiminta5
TLVP1303Ympäristö- ja laatujärjestelmät3
TLVP1301Esimiesosaaminen5
ST2020V-1003Kielet ja viestintä15
TLVP1401Tiedottava viestintä2
TLVP1503Tutkimustyön raportointi3
TLVP1402Työelämän ruotsi4
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
TLVP1403Työelämän englanti I3
TLVP1404Työelämän englanti II3
ST2020V-1004Tietojenkäsittely3
TLVP1102Tietokone opiskeluvälineenä3
ST2020V-1005Matematiikka15
IXP0411Johdatus tekniikan matematiikkaan4
IXP0402Analyyttinen geometria ja lineaarialgebra2
IXP0403Differentiaalilaskenta2
IXP0404Matemaattisten ohjelmistojen perusteet2
IXP0408Analyysi3
TLVP1502Tilastomatematiikka2
ST2020V-1006Luonnontieteet15
IXP0501Mekaniikka4
IXP0502Sähkö ja magnetismi3
IXP0503Virtaus- ja termodynamiikka3
IXP0504Värähtelyt ja moderni fysiikka3
ISTP0202Sähkötekniikan kemia2
ST2020V-1007Teoreettinen sähkötekniikka15
ISA0101Tasavirtapiirit22
ISA0102Vaihtosähkö- ja magneettipiirit33
ISTA0407Virtapiirien laskentamenetelmät44
ISA0104Muutosilmiöt ja taajuusanalyysi33
IST1006Sähköenergiajärjestelmien perusteet3
ST2020V-1008Sähkölaitteiden suunnittelu20
ISA0201Sähköalan piirustukset3
ISA0202Työturvallisuus ja sähkötyöturvallisuus2
ISA0204Sähkö- ja automaatiotekniikan mittaukset4
ISA0205Tietokoneavusteinen sähkösuunnittelu3
ISA0206Sähkösuunnittelun sovellutuksia3
ISA0208Sähköjärjestelmien simulointi3
ISA0209Sähköturvallisuusmääräykset (S1)2
ST2020V-1009Automaatio16
IST5003Ohjelmoinnin perusteet5
IST5004Ohjelmoitavat logiikat5
IST8002Datasiirto ja logiikkasuunnittelu5
IST8005Automaatioprojekti1
ST2020V-1010Sähkönjakelu13
ISA0404Sähköverkot4
ISA0405Sähkölaitostekniikka4
ISA0403Sähköasennukset5
ST2020V-1011Sähkönkäyttö9
ISA0501Sähkömoottorikäytöt5
ISA0503Suuntaajatekniikka4
ST2020V-1012Elektroniikka ja tietotekniikka9
ITTA0307Elektroniikan perusteet3
ISA0602Tietokonetekniikka3
ITTA0308Elektroniikan laboraatiot3
 
ST2020V-1013SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT40
ST2020V-1014Sähköenergian jakelu20
ST2020V-1015Sähkönjakelujärjestelmät10
ISTS1101Relesuojaus3
ISTS1102Rakennusten sähkösuunnittelu3
ISTS1103Sähkönjakeluverkkojen suunnittelu2
ISTS1104Sähkönjakelujärjestelmäprojekti2
ST2020V-1016Sähkönjakelun automaatiosovellukset10
ISTS1201Distribution Automation2
ISTS1202Kiinteistöjen turva- ja viestintäjärjestelmät3
ISTS1203Rakennusautomaatio3
ISTS1204Sähkönjakelun automaatioprojekti2
ST2020V-1017Teollisuuden sähköenergiajärjestelmät ja automaatio20
ST2020V-1018Teollisuussähköistys ja ohjausjärjestelmät10
ISTS2401Moottorikäyttöjen ohjaus ja suojaus3
ISTS2102Ohjaus- ja valvontajärjestelmät4
ISTS2402Teollisuuden ja voimalaitosten sähköjärjestelmät3
ST2020V-1019Säädetyt sähkökäytöt ja teollisuusautomaatio10
ISTS2501Säädetyt sähkökäytöt4
ISTS2502Teollisuusautomaatio4
ISTS2503Sähkökäyttöjen laboraatiot2
ST2020V-1020Sähköalan projektitoiminnan suuntautumisvaihtoehto10
TLVP1304Projektinhallinta4
TLVP1305Projektityö3
ISS4106Teollisuuden projektitoiminta3
 
ST2020V-1021VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
TLVP1201Kustannuslaskennan perusteet5
TLVP1203Tilaus- ja toimitusketjun hallinta5
TLVP1302Työ- ja sopimusoikeuden perusteet3
TLVP1501Tutkimustyön perusteet2
 
ST2020V-1022HARJOITTELU30
 
ST2020V-1023OPINNÄYTETYÖ15
IX00BA95Opinnäytetyö