VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2018 > Vuosi 1 > Sähköenergiajärjestelmien perusteet (IST1006)

Sähköenergiajärjestelmien perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST1006
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: ST 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2018-2019)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Västi, Mikko
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2018-2019

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3I-ST-1N, YHT-VY-131.8.2018 – 21.12.2018Jari Koski, Jussi Ojanen, Kari Jokinen, Mikko Västi, Timo Männistö, Timo RinneSuomi20.8.2018 – 17.9.2018
4I-ST-1V31.8.2018 – 21.12.2018Mikko VästiSuomi20.8.2018 – 17.9.2018

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on auttaa opiskelijaa hahmottamaan sähköjärjestelmien rakenteen pääpiirteet, mikä helpottaa jatkossa opiskeltavien yksittäisten detaljien liittämistä osaksi isoa kokonaisuutta. Opiskelija tuntee teoriassa ja käytännössä sähköjärjestelmien tärkeimmät komponentit ja niiden toiminnallisuuden pääpiirteissään sekä pohjoismaisen sähköjärjestelmän. Opiskelija ymmärtää sähköjärjestelmiin liittyvät perusilmiöt ja -lait.

Opiskelijan työmäärä

81 h, josta työjärjestykseen merkittyä lähiopetusta VAMK: 42 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei vaadita esitietoja.

Sisältö

• Sähköjärjestelmien peruskomponentit kuten sähköntuotantolaitokset, sähkönsiirto- ja jakeluverkko sekä sähkönkäytön erilaiset muodot
• Tärkeimmät sähkötekniset perusilmiöt ja toimintaperiaatteet
o generaattori (sähkömagneettinen induktio)
o akku (sähkökemiallinen reaktio)
o muuntaja ja sähkömoottori (sähkömagneettinen induktio)
o loisteputkivalaisin (hallittu purkaus kaasussa)
o oikosulku ja maasulku
• Sähkötekniset peruslait
o Ohmin laki
o Joulen laki
o Coulombin laki
o Kirchhoffin lait
o Faradayn induktiolaki
• Suomessa käytettävä kolmivaihejärjestelmä ja sen pääperiaatteet
• Pohjaismainen sähköjärjestelmä
• Tasasähköjärjestelmät
• Sähkövarastot ja -kulkuneuvot

Opiskelumateriaali

• Valtonen, Lehtovuori: Piirianalyysi (soveltuvin osin)
• Opettajan toimittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot 28 h, laboraatiot 6 h ja referaatin tekeminen.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita
Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arviointimenetelmät

Opintojakson arviointi perustuu tentistä ja referaatista saatujen arvosanojen painotettuun keskiarvoon.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK


Takaisin