VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Electrical Engineering (ST) > 2018 > Year 1 > Basics of Electric Power Systems (IST1006)

Basics of Electric Power Systems

Structure Type: Study unit
Code: IST1006
Type: Compulsory / Basic Studies
Curriculum: ST 2018
Level: Bachelor of Engineering
Year of Study: 1 (2018-2019)
Semester: Autumn
Credits: 3 cr
Responsible Teacher: Västi, Mikko
Language of Instruction: Finnish

Courses During the Academic Year 2018-2019

Impl.Group(s)Study TimeTeacher(s)LanguageEnrolment
3I-ST-1N, YHT-VY-12018-08-31 – 2018-12-21Jari Koski, Jussi Ojanen, Kari Jokinen, Mikko Västi, Timo Männistö, Timo RinneFinnish2018-08-20 – 2018-09-17
4I-ST-1V2018-08-31 – 2018-12-21Mikko VästiFinnish2018-08-20 – 2018-09-17

Still need to take the course? See the courses during the academic year 2021-2022.

Learning Outcomes

Opintojakson tavoitteena on auttaa opiskelijaa hahmottamaan sähköjärjestelmien rakenteen pääpiirteet, mikä helpottaa jatkossa opiskeltavien yksittäisten detaljien liittämistä osaksi isoa kokonaisuutta. Opiskelija tuntee teoriassa ja käytännössä sähköjärjestelmien tärkeimmät komponentit ja niiden toiminnallisuuden pääpiirteissään sekä pohjoismaisen sähköjärjestelmän. Opiskelija ymmärtää sähköjärjestelmiin liittyvät perusilmiöt ja -lait.

Student's Workload

81 h, josta työjärjestykseen merkittyä lähiopetusta VAMK: 42 h.

Prerequisites / Recommended Optional Courses

Ei vaadita esitietoja.

Contents

• Sähköjärjestelmien peruskomponentit kuten sähköntuotantolaitokset, sähkönsiirto- ja jakeluverkko sekä sähkönkäytön erilaiset muodot
• Tärkeimmät sähkötekniset perusilmiöt ja toimintaperiaatteet
o generaattori (sähkömagneettinen induktio)
o akku (sähkökemiallinen reaktio)
o muuntaja ja sähkömoottori (sähkömagneettinen induktio)
o loisteputkivalaisin (hallittu purkaus kaasussa)
o oikosulku ja maasulku
• Sähkötekniset peruslait
o Ohmin laki
o Joulen laki
o Coulombin laki
o Kirchhoffin lait
o Faradayn induktiolaki
• Suomessa käytettävä kolmivaihejärjestelmä ja sen pääperiaatteet
• Pohjaismainen sähköjärjestelmä
• Tasasähköjärjestelmät
• Sähkövarastot ja -kulkuneuvot

Recommended or Required Reading and Other Learning Resources/Tools

• Valtonen, Lehtovuori: Piirianalyysi (soveltuvin osin)
• Opettajan toimittama materiaali

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods

Luennot 28 h, laboraatiot 6 h ja referaatin tekeminen.

Assessment Criteria

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita
Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Assessment Methods

Opintojakson arviointi perustuu tentistä ja referaatista saatujen arvosanojen painotettuun keskiarvoon.

Further Information

Vastuuorganisaatio: VAMK


Back