VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Sähköenergiajärjestelmien perusteet (IST1006) > 2021-2022

Sähköenergiajärjestelmien perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST1006
OPS: ST 2021
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2021-2022)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Västi, Mikko
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003ST2021-1, ST2021-1A, ST2021-1B, ST2021-1C, ST2021-1D, VY-123.8.2021 – 31.10.2021Jari Koski, Jussi Ojanen, Marko Iskala, Mikko Västi, Olli Tuovinen, Timo Männistö, Timo RinneSuomi1.8.2021 – 6.9.2021

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on auttaa opiskelijaa hahmottamaan sähköjärjestelmien rakenteen pääpiirteet, mikä helpottaa jatkossa opiskeltavien yksittäisten detaljien liittämistä osaksi isoa kokonaisuutta. Opiskelija tuntee teoriassa ja käytännössä sähköjärjestelmien tärkeimmät komponentit ja niiden toiminnallisuuden pääpiirteissään sekä pohjoismaisen sähköjärjestelmän. Opiskelija ymmärtää sähköjärjestelmiin liittyvät perusilmiöt ja -lait.

Opiskelijan työmäärä

81 h, josta työjärjestykseen merkittyä lähiopetusta VAMK: 42 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei vaadita esitietoja.

Sisältö

• Sähköjärjestelmien peruskomponentit kuten sähköntuotantolaitokset, sähkönsiirto- ja jakeluverkko sekä sähkönkäytön erilaiset muodot
• Tärkeimmät sähkötekniset perusilmiöt ja toimintaperiaatteet
o generaattori (sähkömagneettinen induktio)
o akku (sähkökemiallinen reaktio)
o muuntaja ja sähkömoottori (sähkömagneettinen induktio)
o loisteputkivalaisin (hallittu purkaus kaasussa)
o oikosulku ja maasulku
• Sähkötekniset peruslait
o Ohmin laki
o Joulen laki
o Coulombin laki
o Kirchhoffin lait
o Faradayn induktiolaki
• Suomessa käytettävä kolmivaihejärjestelmä ja sen pääperiaatteet
• Pohjaismainen sähköjärjestelmä
• Tasasähköjärjestelmät
• Sähkövarastot ja -kulkuneuvot

Opiskelumateriaali

• Valtonen, Lehtovuori: Piirianalyysi (soveltuvin osin)
• Opettajan toimittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot 28 h, laboraatiot 6 h ja referaatin tekeminen.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita
Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arviointimenetelmät

Opintojakson arviointi perustuu tentistä ja referaatista saatujen arvosanojen painotettuun keskiarvoon.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK


Takaisin