VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2018 > Vuosi 1 > Tekniikan viestintä 1 (IST1004)

Tekniikan viestintä 1

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST1004
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: ST 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2018-2019)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Jäntti, Maarit
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2018-2019

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
5I-TT-1N22.10.2018 – 21.12.2018Maarit JänttiSuomi20.8.2018 – 17.9.2018
6I-ST-1N31.8.2018 – 21.12.2018Maarit JänttiSuomi20.8.2018 – 17.9.2018

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa yhdistää kirjoitustaidon ja suullisen viestintätaidon osaksi asiantuntijuuttaan. Hän osaa viestiä tarkoituksenmukaisella tavalla erilaisissa kirjallisissa ja suullisissa viestintätilanteissa. Opiskelija osaa tuottaa sisällöltään, muodoltaan ja kieleltään tarkoituksenmukaisia tekniikan alan asiakirjoja. Lisäksi opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta.

Opiskelijan työmäärä

81 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta VAMKissa 42 h ja yliopistolla 24 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

-

Sisältö

Opiskelija tekee kielenhuoltoharjoituksia ja laatii tekniikan alan asiakirjoja ja liikekirjeitä. Opiskelija pitää suullisia esityksiä ja perehtyy kokous- ja neuvottelutekniikkaan.

Opiskelumateriaali

Kauppinen, Nummi & Savola (2004): Tekniikan viestintä.
Iisa, Oittinen & Piehl (2006 tai uudempi): Kielenhuollon käsikirja
Nykänen, Olli (2002): Toimivaa tekstiä. Opas tekniikasta kirjoittaville.
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyön kirjoitusohjeet / Yliopiston teknillisen tiedekunnan kirjoitusohjeet
Kokous- ja neuvottelutaidon kirjallisuus opettajan ohjeiden mukaan.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetus ja osittainen verkkokurssi (kirjallisen viestinnän osuus). Itsenäinen opiskelu sekä pari- ja ryhmätyöskentely.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija osaa viestiä itsenäisesti, tavoitteellisesti ja virheittä oman alansa työelämän vaihtuvissa tilanteissa.
Arvosana 3: Opiskelija osaa viestiä mallin mukaisesti melko virheittä oman alansa työelämän vaihtuvissa tilanteissa.
Arvosana 1: Opiskelija osaa viestiä mallin mukaisesti oman alansa työelämän vaihtuvissa tilanteissa.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen, hyväksytyt harjoitustehtävät, tentti tai tenttiä vastaava harjoitus.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK/VY


Takaisin