VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkötekniikan koulutus (ST) > 2018 > Vuosi 2 > Tekniikan englannin suullinen viestintä (IST7002)

Tekniikan englannin suullinen viestintä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST7002
Tyyppi: Pakollinen / Perusopinnot
OPS: ST 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2019-2020)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Kiikkala, Sanna-Liisa
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2019-2020

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
5I-ST-2N7.1.2020 – 24.4.2020Sanna-Liisa KiikkalaSuomi16.12.2019 – 14.1.2020
6I-TT-2N7.1.2020 – 21.2.2020Sanna-Liisa KiikkalaSuomi16.12.2019 – 14.1.2020

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2021-2022.

Osaamistavoitteet

Opiskelijan uskallus puhua yleisesti ja erilaisissa ammatillisissa tilanteissa lisääntyvät, opiskelija oppii käyttämään englantia asiantuntijatehtävissä, työelämän tilanteissa ja yleisissä sosiaalisissa tilanteissa ja hän oppii pitämään sisällöllisesti ja vuorovaikutuksellisesti tehokkaan esitelmän. Opiskelija pystyy osallistumaan keskusteluihin, kokouksiin ja neuvotteluihin englanniksi, ja opiskelijan luetun ymmärtämisen ja kirjoittamisen taidot kehittyvät. Tavoitetaso CEFR B1 (-C1 VY).

Opiskelijan työmäärä

54 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta VAMKissa xx h ja yliopistolla 30 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Lukion oppimäärä (VY), lukion/ammatillisen oppilaitoksen oppimäärä (VAMK).

Sisältö

Erilaiset työelämän tilanteet, simulaatiot ja keskusteluharjoitukset, kokouksen ja neuvottelut, esitelmä, oman alan tekstit.

Opiskelumateriaali

Opettajan laatima materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Keskustelu- ja kirjoitusharjoitukset, tekstiharjoitukset.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija ymmärtää vaivatta alan tekstit ja tunnistaa piilomerkitykset, omaa laajan oman alan sanaston, ilmaisee ajatuksiaan spontaanisti ja täsmällisesti, erottaa merkitysvivahteet mutkikkaissakin tilanteissa ja pystyy tuottamaan sisällöllisesti yhtenäisen, yksityiskohtaisen ja tehokkaan esitelmän.
Arvosana 3: Opiskelija tuntee alan keskeisen sanaston ja ymmärtää pääajatukset oman erityisalansateksteistä. Hän pystyy osallistumaan alaan liittyvään keskusteluun spontaanisti ja pitämään selkeän ja yksityiskohtaisen esitelmän.
Arvosana 1: Opiskelija tuntee alan perussanaston, ymmärtää pääkohdat alan teksteistä, pysyy mukana työhön ja alaan liittyvissä keskusteluissa ja pystyy pitämään esitelmän.

Arviointimenetelmät

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen, tentti, suullinen näyttö.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK/VY


Takaisin