VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2023 > Vuosi 1

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT 2023)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Päivätoteutus
Alku: 1.8.2023
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiSyksyKevätOP
 
SAT2023-1001PERUSOPINNOT61
SAT2023-1002Yleiset insinööritaidot5
IST1001Johdatus tekniikan opintoihinx3
IST1005Työturvallisuus ja sähkötyöturvallisuusx2
SAT2023-1003Kieliopinnot ja opinnäyteprosessi8
TT00BI57Suullinen ja kirjallinen viestintäx3
TT00BI58Tekniikan ruotsix5
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
SAT2023-1004Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot18
TT00BI61Teknillisen matematiikan perusteetx5
TT00BI62Teknillisen fysiikan perusteetxx5
ST00BI98Differentiaali- ja integraalilaskentax5
ST00BI99MATLAB ja Simulinkx3
SAT2023-1005Sähkötekniikan perusteet15
ST00BJ01Sähköenergiajärjestelmien perusteetx5
IST5003Ohjelmoinnin perusteetx5
ST00BJ02Sähkösuunnittelun perusteetx5
SAT2023-1006Teoreettinen sähkötekniikka10
ST00BJ04Tasavirtapiirit ja sähkömittaustekniikkax5
ST00BJ05Vaihtovirtapiirit ja sähkömittaustekniikkax5
SAT2023-1010Automaatiotekniikan perusteet5
IST5004Ohjelmoitavat logiikatx5
 
SAT2023-1016SYVENTÄVÄT OPINNOT - Vaihtoehtoinen moduuli (valitaan 0-1 moduulia)15
SAT2023-1021Projektiopinnot15
 
SAT2023-1024OPINNÄYTETYÖ15
OP00BO47AMK-opinnäytetyö, suunnittelu ja aloitus3
OP00BO48AMK-opinnäytetyö, teoria ja toteutus6
OP00BO49AMK-opinnäytetyö, päätösvaihe6