VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2023 > Automaatiotekniikan perusteet (SAT2023-1010)

Automaatiotekniikan perusteet

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: SAT2023-1010
OPS: SAT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 15 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee ohjelmoitavien logiikoiden ohjelmoinnin ja niihin liitettävien valvomoiden konfiguroinnin. Hän osaa suunnitella logiikkajärjestelmän kokoonpanon ja siihen liitettävien mitta- ja toimilaitteiden kytkennät. Opiskelija omaa myös valmiudet toteuttaa automaatio- ja sähköjärjestelmien tiedonsiirtoverkkoja.

Sisältö

Ohjelmoitavat logiikat, Datasiirto ja logiikkasuunnittelu, Sähkönkäyttö- ja automaatiotekniikan projekti


Takaisin