VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2023 > Vuosi 1 > Teknillisen matematiikan perusteet (TT00BI61)

Teknillisen matematiikan perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TT00BI61
OPS: SAT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Mäkelä, Jarmo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3005SAT2023-1, SAT2023-1A, SAT2023-1B, SAT2023-1C, SAT2023-1D, SAT2023-1E28.8.2023 – 16.12.2023Elena KuismaSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3006TT2023-1, TT2023-1A, TT2023-1B, TT2023-1C, TT2023-1D28.8.2023 – 16.12.2023Jarmo MäkeläSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle tarvittavat matemaattiset perustiedot- ja taidot. Kurssi lähtee liikkeelle aivan alkeista. Kurssin lopulla opiskelija hallitsee algebran, geometrian, ja trigonometrian perusteet ja lineaarialgebnran perusteet.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan kokonaistyömäärä kurssilla on noin 130 tuntia.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Kurssi ei vaadi edeltäviä opintoja.

Sisältö

1) Luonnolliset luvut ja niiden peruslaskutoimitukset. 2) Yhteen-, vahennys-, kerto-, ja jakolasku alekkain. 3) Murtoluvut ja niiden laskutoimitukset. 4) Potenssi ja juuri. 5) Funktiot. 6) Polynomi-, ja rationaalifunktiot. 7) Ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöt. 8) Korkeamman asteen yhtälöt. 9) Yhtälöryhmät. 10) Eksponentti- ja logaritmifunktiot. 11) Perusgeometriaa ja -trigonometriaa. 12) Analyyttistä geometriaa: Suora, ympyrä, paraabeli, ellipsi ja hyperbeli. 13) Vektorit ja niiden laskutoimitukset 14) Trigonometriset funktiot ja yhtälöt, sekä radiaanin käsite. 15) Kompleksiluvut ja niiden osoitinesitys. 16) Determinatit ja matriisit. 17) Lineaarisen yhtälöryhmän ratkaisu determinanteilla ja matriiseilla.

Opiskelumateriaali

Pääsasiallisena opiskelumateriaalina toimii opettajan tunneilla antama materiaali. Hyödyllistä lisämateriaalia löytyy esimerkiksi A. Majaniemen kirjoittamista monisteista ALgebra I, II, Geometria. Kyseiset monisteet voi kuka hyvänsä tulostaa ilmaiseksi netistä.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Kurssin pääasiallisena opetusmuotona toimivat luennot ja niiden yhteydessä pidettävät laskuharjoitukset.

Arviointikriteerit

Kurssin hyväksytyt arvosanat ovat 1, 2, 3, 4 ja 5.

1: Opiskelija osaa kurssin peruskäsitteistön

2: Opiskelija osaa suunnilleen puolet kurssin sisällöstä, ja osaa ratkaista yksinkertaisia ongelmia

3: Opiskelija osaa ratkaista kohtalaisen haastavia ongelmia ja hallitsee kurssin käsitteistön

4: Opiskelija osaa pääpiirteittäin kurssilla opitut asiat

5: Opiskelija osaa täysin kurssilla opetetut asiat

Arviointimenetelmät

Kurssilla pidetään kaksi koetta. Kokeiden yhteenlasketusta pistemäärästä määräytyy kurssin arvosana. Kurssin suorittaakseen opiskelijan on lisäksi ratkaistava kurssin aikana tietty määrä tehtäviä.


Takaisin