VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2023 > Vuosi 1 > Suullinen ja kirjallinen viestintä (TT00BI57)

Suullinen ja kirjallinen viestintä

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TT00BI57
OPS: SAT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3007SAT2023-1, SAT2023-1A, SAT2023-1B, SAT2023-1C, SAT2023-1D, SAT2023-1E28.8.2023 – 14.10.2023Suvi IsohellaSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3008TT2023-1, TT2023-1A, TT2023-1B, TT2023-1C, TT2023-1D28.8.2023 – 11.11.2023Suvi IsohellaSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Kurssien käytyään opiskelija osaa yhdistää kirjoitustaidon ja suullisen viestintätaidon osaksi asiantuntijuuttaan. Hän osaa viestiä tarkoituksenmukaisella tavalla erilaisissa kirjallisissa ja suullisissa viestintätilanteissa. Opiskelija osaa tuottaa sisällöltään, muodoltaan ja kieleltään tarkoituksenmukaisia tekniikan alan tekstejä.

Opiskelijan työmäärä

Kurssin työmäärä 81 tuntia, joista lukujärjestykseen merkitty 30 tuntia.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Sisältö

Opiskelija tekee kielenhuoltoharjoituksia ja laatii tekniikan alan asiakirjoja ja raportteja. Opiskelija pitää suullisia esityksiä huomioiden suulliselle esitykselle laaditut kriteerit.

Aluevaikuttavuus

Opiskelija kehittää osaamistaan työelämän viestintätilanteisiin.

Opiskelumateriaali

Kauppinen, Nurmi & Savola (2004 tai uudempi): Tekniikan viestintä
Iisa, Oittinen & Piehl (2006 tai uudempi): Kielenhuollon käsikirja
Nykänen, Olli (2002 tai uudempi): Toimivaa tekstiä. Opas tekniikasta kirjoittaville
Opettajan laatima materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetus ja osittainen verkkokurssi. Luennot, itsenäinen opiskelu sekä pari- ja ryhmätyöskentely.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa ja perustella eri tekstilajeihin liittyviä kielellisiä valintoja. Opiskelija tuottaa laadukkaita tekstejä erinomaisella ja virheettömällä kielellä ja tekee tekstiin liittyviä tyylivalintoja tilanteen ja kohderyhmän mukaan.
Arvosana 3: Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa eri tekstilajeihin liittyviä kielellisiä valintoja. Opiskelija tuottaa tekstejä hyvällä ja lähes virheettömällä kielellä ja tekee tekstiin liittyviä tyylivalintoja tilanteen ja kohderyhmän mukaan.
Arvosana 1: Opiskelija tuntee eri tekstilajeja ja niihin liittyviä kielellisiä valintoja. Hän osaa tuottaa perustekstilajeja lähes virheettömällä kielellä.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen, hyväksytyt harjoitustehtävät, tentti tai tenttiä vastaava harjoitus.


Takaisin