VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2023 > Vuosi 3

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT 2023)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Päivätoteutus
Alku: 1.8.2023
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiSyksyKevätOP
 
SAT2023-1001PERUSOPINNOT24
SAT2023-1003Kieliopinnot ja opinnäyteprosessi3
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
TT00BI60Opinnäytetyöprosessi ja käytänteetx3
SAT2023-1005Sähkötekniikan perusteet6
IST8003Sähkösuunnittelun sovelluksiax3
ST00BJ03Laajan sähköjärjestelmän tarjousprosessix3
SAT2023-1007Kiinteistöjen sähköasennusten perusteet5
ST00BJ07Sähköasennusten projektix5
SAT2023-1009Teollisuuden sähköjärjestelmien perusteet5
ST00BJ11Moottorikäyttöjen ohjaus ja suojausx5
SAT2023-1010Automaatiotekniikan perusteet5
ST00BJ12Sähkönkäyttö- ja automaatiotekniikan projektixx5
 
SAT2023-1011SYVENTÄVÄT OPINNOT - Älykäs sähkötekniikka (valitaan 2-3 moduulia)40
SAT2023-1012Kiinteistöjen sähkö- ja automaatiojärjestelmät10
ST00BJ13Kiinteistöjen sähkö- ja valaistussuunnittelux5
ST00BJ14Kiinteistöautomaatiox5
SAT2023-1013Sähköenergian jakelu ja automaatio10
ST00BJ16Sähkönjakeluverkkojen suunnittelu ja automaatiox5
ST00BJ17Sähköjärjestelmien suojausx5
SAT2023-1014Teollisuuden ja voimalaitosten sähkökäytöt10
ST00BJ19Moottorikäyttöjen säätöx5
ST00BJ20Hajautettu energiantuotanto ja erikoiskäytötx5
SAT2023-1015Teollisuusautomaatio10
ST00BJ22Ohjaus- ja valvontajärjestelmätx5
ST00BJ23Teollisuusautomaatio ja kenttäinstrumointix5
 
SAT2023-1016SYVENTÄVÄT OPINNOT - Vaihtoehtoinen moduuli (valitaan 0-1 moduulia)15
SAT2023-1017Syventävä teknillinen matematiikka ja fysiikka10
IX00BE86Reaalianalyysix5
IX00BE87Kompleksianalyysix5
SAT2023-1018Akkuteknologian perusteet10
TT00BI91Akkujen ABCx5
TT00BI92Akkukemian perusteetx5
SAT2023-1019Akkuteknologian sovellukset10
TT00BI94Sähköiset energiavarastotx5
TT00BI95Sähköajoneuvojen latausjärjestelmätx5
SAT2023-1020Johtaminen ja yritystoiminta10
IKTP1122Yrittäjyys ja liiketoimintax5
IKTP1123Kustannus- ja kannattavuuslaskennan perusteetx5
SAT2023-1021Projektiopinnot15
 
SAT2023-1022VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT5
VV00BL06ops.vamk.fi / fi / VAPVALx5
 
SAT2023-1024OPINNÄYTETYÖ15
OP00BO47AMK-opinnäytetyö, suunnittelu ja aloitus3
OP00BO48AMK-opinnäytetyö, teoria ja toteutus6
OP00BO49AMK-opinnäytetyö, päätösvaihe6