VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2023 > OPINNÄYTETYÖ (SAT2023-1024)

OPINNÄYTETYÖ

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: SAT2023-1024
OPS: SAT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 15 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo

Osaamistavoitteet

Opiskelu huipentuu opinnäytetyöhön, joka pyritään tekemään jollekin yritykselle. Tarkoituksena on ratkaista yrityksen antama ongelma tai tutkimuskysymys mahdollisimman optimaalisesti. Työ sisältää ongelmaan tutustumisen, tutkimussuunnitelman laatimisen, toteuttamisen ja raportoinnin VAMKin ohjeiden mukaisesti. Työ pyritään tekemään mahdollisimman itsenäisesti.


Takaisin