VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2023 > Teollisuusautomaatio (SAT2023-1015)

Teollisuusautomaatio

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: SAT2023-1015
OPS: SAT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 15 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo

Osaamistavoitteet

Teollisuusautomaatio-modulissa käydään läpi prosessiautomaatiojärjestelmien rakenteet sekä tutustutaan niiden konfigurointiin ja sovellusohjelmointiin. Modulin jälkeen opiskelija hallitsee prosessiautomaation tasot instrumentoinnista valvomoon.
Moduliin sisältyvillä kursseilla käydään läpi muun muassa valvomosuunnittelun periaatteet, väylä- ja I/O-liitäntäisten toimilaitteiden ohjausperiaatteet sekä säätöpiirien ja sekvenssiohjausten toteutukset. Kursseihin sisältyy runsaasti käytännön ohjelmointi- ja konfigurointiharjoituksia sekä luokkatiloissa että laboratoriossa. Modulissa tutustutaan myös erilaisten simulointimallien rakentamiseen ja niiden hyödyntämiseen sovellussuunnittelun aikana.

Sisältö

Opetussuunnitelman mukaiset kurssit.


Takaisin