VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2023 > Kieliopinnot ja opinnäyteprosessi (SAT2023-1003)

Kieliopinnot ja opinnäyteprosessi

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: SAT2023-1003
OPS: SAT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 16 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo

Osaamistavoitteet

Opiskelija saavuttaa ammatinharjoittamiseen vaadittavan kieli- ja viestintätaidon suomen, ruotsin ja englannin kielessä. Opiskelijan ymmärtää kieli- ja viestintätaidon merkityksen yhä kansainvälistyvässä työelämässä. Opiskelija saa opastusta opinnäytetyöprosessissa tarvittavaan tutkimukseen, metodologian ja kirjoittamiseen.

Sisältö

Opetussuunnitelman mukaiset kurssit.


Takaisin