VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2023 > Teollisuuden sähköjärjestelmien perusteet (SAT2023-1009)

Teollisuuden sähköjärjestelmien perusteet

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: SAT2023-1009
OPS: SAT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 15 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo

Osaamistavoitteet

Opiskelijalle muodostuu hyvä kuva sekä teollisuudessa että energiantuotannossa käytettyjen moottori ja tehoelektroniikka ratkaisujen toimintaperiaatteista ja käyttömahdollisuuksista. Hän oppii mitoittamaa ja käyttämään oikeaa suojaustapaa kokonaisjärjestelmien, kuten teollisuusverkon ja hajautetun energiatuotannon esimerkkien avulla. Teollisuusverkon ja energiantuotannon tärkeänä komponenttina tehoelektroniikan sovelluksia käsitellään ohjausratkaisujen lisäksi komponentti tasolle saakka. Samalla opiskelija oppii tunnistamaan ja analysoimaan tehoelektroniikka sovellusten verkkovaikutuksia ja eliminoimaan haitallisten ilmiöiden vaikutuksia. Kokonaisuuksien käsittelyn yhteydessä opiskelija oppii tekemään kattavasti teollisuusverkon komponentti- ja suojausvalintaa ja niiden toiminnan simulointia. Myös nykyaikaisia laskentaohjelmia hyväksi käyttäen.

Sisältö

Opetussuunnitelmassa mainitut kurssit.


Takaisin