VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2023 > Projektiopinnot (SAT2023-1021)

Projektiopinnot

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: SAT2023-1021
OPS: SAT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 15 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo

Osaamistavoitteet

Moduulilla opiskelija oppii soveltamaan ja yhdistämään opiskelun aikana opitut eri alojen tekniikat toisiinsa käytännöllisen projektin yhteydessä.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Syventävien opintojen pääainemoduulit.

Sisältö

Opiskelija soveltaa aiemmissa kursseissa oppimansa tietotaitojaan käytännössä ja osallistuu projektityöskentelyyn. Projektin alussa määritellään tavoitteet ja laaditaan suunnitelma, jonka puitteissa projektin tavoitteet toteutetaan.Projektin aikana opiskelija myös syventää osaamistaan ja tutustuu paremmin todellisen projektityöskentelyn vaatimuksiin.


Takaisin