VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2023 > Vuosi 3 > Kiinteistöjen sähkö- ja valaistussuunnittelu (ST00BJ13)

Kiinteistöjen sähkö- ja valaistussuunnittelu

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ST00BJ13
OPS: SAT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee keskeisimmät julkisten ja teollisuusrakennusten sähköistyksien perustiedot sekä valaistuksen laskentamenetelmät ja osaa soveltaa niitä laajaan sähkösuunnitteluun.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Sähköasennukset, Sähköasennusten projekti.

Sisältö

Viranomaismääräysten, standardien, taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE18 ja St-kortiston ohjeiden soveltaminen julkisten ja teollisuusrakennusten käytännön asennussuunnitteluun ja -urakointiin. Sähköverkkojen rakenteet, mitoitusperiaatteet ja asennustavat. Erilaisten tilojen valaistuksen suunnittelu ja nykyaikainen laskenta. BIM- ja IFC-mallien käyttö teollisuusrakennuksen sähkösuunnitteluprosessissa (tietomallintamisen perusteet).

Opiskelumateriaali

SFS6000 standardi, D1 käsikirja, Sähköasennukset 1, St-kortisto, TATE18, opettajan luoma materiaali Moodlessa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Itsenäisesti toteutettua suunnittelua ja piirtämistä jatkuvan ohjaavan palautteen periaatteella. Osa opetuksesta luentoa. Pääosa opetuksesta tapahtuu tietokoneluokassa, joka on erityisvarusteltu sähkösuunnittelun tarpeisiin.

Arviointikriteerit

5: osaa yhdistää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä eri asiayhteyksissä.
3: osaa oma-aloitteisesti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.

Arviointimenetelmät

Tentti, pakollisten harjoitustöiden ja työskentelyn arviointi.


Takaisin