VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2023 > PERUSOPINNOT (SAT2023-1001)

PERUSOPINNOT

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: SAT2023-1001
OPS: SAT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 145 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo

Osaamistavoitteet

Perusopinnot muodostuvat niistä kaikille pakollisista opinnoista, joissa ei ole vielä suuntauduttu pääaineen mukaisiin opintoihin. Ne antavat opiskelijalle tärkeitä työkaluja ammatti-identiteetin rakentamiseen. Tämän lisäksi opinnot luovat pohjan syventävien opintojen ja opinnäytetyön suorittamiseen. Tavoitteena on, että opiskelijan taidot kehittyvät ammatillisten kompetenssien ja työelämän tarpeiden näkökulmasta.

Sisältö

Opetussuunnitelman mukaiset sisällöt.


Takaisin