VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2023 > Vuosi 2

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT 2023)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Päivätoteutus
Alku: 1.8.2023
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiSyksyKevätOP
 
SAT2023-1001PERUSOPINNOT55
SAT2023-1003Kieliopinnot ja opinnäyteprosessi5
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
TT00BI59Tekniikan englantix5
SAT2023-1004Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot5
IST4002Sähkötekniikan kemiax2
ST00BO18Sähkötekniikan fysiikkax3
SAT2023-1005Sähkötekniikan perusteet5
IST7006Sähkökoneetx5
SAT2023-1006Teoreettinen sähkötekniikka10
IST4004Virtapiirien laskentamenetelmätx5
ST00BJ06Muutosilmiöt ja taajuusanalyysix5
SAT2023-1007Kiinteistöjen sähköasennusten perusteet5
IST4006Sähköasennuksetx5
SAT2023-1008Sähköenergian jakelun perusteet10
ST00BJ08Sähkölaitostekniikkax5
ST00BJ09Sähköenergian jakelun projektix5
SAT2023-1009Teollisuuden sähköjärjestelmien perusteet10
IST7005Tehoelektroniikkax5
ST00BJ10Teollisuuden ja voimalaitosten sähköjärjestelmätx5
SAT2023-1010Automaatiotekniikan perusteet5
IST8002Datasiirto ja logiikkasuunnittelux5
 
SAT2023-1016SYVENTÄVÄT OPINNOT - Vaihtoehtoinen moduuli (valitaan 0-1 moduulia)15
SAT2023-1021Projektiopinnot15
 
SAT2023-1023HARJOITTELUx30
 
SAT2023-1024OPINNÄYTETYÖ15
OP00BO47AMK-opinnäytetyö, suunnittelu ja aloitus3
OP00BO48AMK-opinnäytetyö, teoria ja toteutus6
OP00BO49AMK-opinnäytetyö, päätösvaihe6