VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2023 > Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot (SAT2023-1004)

Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: SAT2023-1004
OPS: SAT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 23 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo

Osaamistavoitteet

Matematiikan opetuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle hänen opiskelussaan ja työssään tarvitsemat matemaattiset valmiudet. Useimmissa ammattiaineissa tarvitaan matematiikkaa erilaisten laskentatehtävien suoritukseen, jolloin matemaattisten menetelmien sujuva käyttö edellyttää matemaattisten perusteiden ymmärtämistä. Opiskelijan pitää valmistuttuaan osata soveltaa matematiikkaa oman alansa tehtäviin, pystyä lukemaan alansa kirjallisuutta ja yleensäkin matematiikan käsitteitä käyttävää tekstiä sekä kommunikoimaan muiden samoissa tehtävissä olevien kanssa. Tekniikan käyttämien matemaattisten menetelmien jonkinasteinen tuntemus kuuluu insinööriltä vaadittavaan tietämykseen. Insinöörillä pitäisi olla valmistuttuaan myös matematiikan osalta sellainen koulutus, että hänet luokitellaan korkeakoulututkinnon (BA-taso) suorittaneeksi ja katsotaan myös ulkomaisissa tehtävissä riittävän päteväksi. Lähes kaikki teknilliset ongelmat ovat sovellettua fysiikkaa. Fysiikan lait esitetään matematiikan kielellä. Näiden tosiasioiden vuoksi sekä fysiikka että matematiikka ovat välttämättömiä insinööritieteissä.

Sisältö

Opetussuunnitelmassa mainitut kurssit.


Takaisin