VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2023 > Vuosi 2 > Tekniikan englanti (TT00BI59)

Tekniikan englanti

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TT00BI59
OPS: SAT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Kiikkala, Sanna-Liisa
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3005TT2023-2, TT2023-2A, TT2023-2B, TT2023-2C7.1.2025 – 30.4.2025Sanna-Liisa KiikkalaSuomi1.12.2024 – 13.1.2025
3006SAT2023-2, SAT2023-2A, SAT2023-2B, SAT2023-2C, SAT2023-2D2.9.2024 – 14.12.2024Sanna-Liisa KiikkalaSuomi1.8.2024 – 6.9.2024

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää tekniikan alan ja työelämän tekstejä ja tuntee alansa keskeistä sanastoa. Opiskelija tunnistaa kielen eri rekisterit ja osaa kirjoittaa asianmukaisia tekniikan tekstejä ja dokumentteja sekä pystyy keskustelemaan tekniikan alan ja työelämän eri ilmiöistä tai asioista. Opiskelija oppii suullisia vuorovaikutustaitoja ja tuntee työelämän suulliset viestintätilanteet. Tavoitetaso CEFR B2.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Toisen asteen koulutuksen englannin oppimäärä.

Sisältö

Työelämän ja tekniikan alan tekstit, sanasto ja dokumentit (raportit, tiivistelmä, CV ja hakemus, ohjeet), työelämän suulliset viestintätilanteet (kokoukset, neuvottelut, työhaastattelu, messut ja esitelmät).

Opiskelumateriaali

Opettajan koostama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Suulliset ja kirjalliset harjoitukset, pari- ja ryhmätyöt.

Arviointikriteerit

5: Opiskelija ymmärtää vaivatta alan tekstit ja tunnistaa piilomerkitykset, omaa laajan oman alan sanaston, ilmaisee ajatuksiaan spontaanisti ja täsmällisesti, erottaa merkitysvivahteet mutkikkaissakin tilanteissa ja pystyy tuottamaan sisällöllisesti yhtenäisen, yksityiskohtaisen ja tehokkaan esitelmän.
3: Opiskelija tuntee alan keskeisen sanaston ja ymmärtää pääajatukset oman erityisalansateksteistä. Hän pystyy osallistumaan alaan liittyvään keskusteluun spontaanisti ja pitämään selkeän ja yksityiskohtaisen esitelmän.
1: Opiskelija tuntee alan perussanaston, ymmärtää pääkohdat alan teksteistä, pysyy mukana työhön ja alaan liittyvissä keskusteluissa ja pystyy pitämään esitelmän.

Arviointimenetelmät

Kirjallinen ja suullinen tentti, jatkuva näyttö.


Takaisin