VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2023 > Vuosi 2 > Tehoelektroniikka (IST7005)

Tehoelektroniikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST7005
OPS: SAT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024-2025)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Iskala, Marko
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2024-2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3014SAT2023-2, SAT2023-2A, SAT2023-2B, SAT2023-2C, SAT2023-2D, VY-2-EE7.1.2025 – 30.4.2025Jukka HautalaSuomi1.12.2024 – 13.1.2025

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa suuntaajakäytöissä käytettävien puolijohdekomponenttien käyttökohteet ja käyttötavan osana nykyaikaista suuntaajakytkentää. Opiskelijalla on perustiedot säädettävien sähkökäyttöjen suuntaajasovellutuksista kuten taajuusmuuttajan verkkotasasuuntaajasta ja inverttereistä tehon tuotannossa ja käytössä. Opiskelijalla on valmiudet mitoittaa suuntaaja erilaisiin kuormitustilanteisiin ja opiskelija tunnistaa myös suuntaajien verkkovaikutukset, kuten virtayliaaltojen ja loistehon synnyn eri mekanismit.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Työturvallisuus ja sähkötyöturvallisuus, MATLAB ja Simulink, Muutosilmiöt ja taajuusanalyysi.

Sisältö

Aloitamme perusteilla, eli tehoelektroniikan tyypillisimmän sovelluksen, suuntaajan toimintaperiaatteen läpikäynnillä. Esimerkin jälkeen siirrymme tutustumaan lähemmin tehoelektroniikassa käytettävien puolijohdekomponenttien toimintaan ja tehoelektroniikkakomponenttien tärkeimpiin ominaisuuksiin, kuten jännitekestoisuuteen ja tehohäviöihin. Suuntaajien ohjausten yhteydessä käymme läpi verkkokommutoitujen tasa- ja vaihtosuuntaajien rakenteita ja toimintaperiaatteita sekä pakkokommutoitujen suuntaajien, kuten invertterien ja tasavirtakatkojien toimintaa. Mitoitusta käymme läpi kuormitettavuuden lämpömallitarkastelulla. Koska tehoelektroniikka sovellusten soveltamisen yhteydessä emme pääse koskaan täysin eroon niiden negatiivisista verkkovaikutuksista, tutustumme myös suuntaajien aiheuttamiin virta- ja jänniteyliaaltoihin. Kuin myös vaikutuksiin loistehossa. Käymme läpi myös negatiivisten vaikutusten pienentämistavat ja käsittelemme niihin liittyviä erikoissovelluksia. Luennolla teemme useita teoriaa tukevia lasku- ja simulointiharjoituksia. Laboratorio-osuudella perehdymme tehoelektroniikkalaitteiden toimintaan tekemällä niille erilaisia mittaus- ja testaus toimenpiteitä.

Opiskelumateriaali

Opettajan toimittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, itsenäisesti suoritettavat kotitehtävät, valvotut laboraatiot.

Arviointikriteerit

VAMKin yleiset arviointikriteerit.

Arviointimenetelmät

Opettajan arvio, palautettavat laboratorioselostukset ja harjoitukset, tentti.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK


Takaisin