VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2023 > Vuosi 1 > Sähköenergiajärjestelmien perusteet (ST00BJ01)

Sähköenergiajärjestelmien perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ST00BJ01
OPS: SAT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Västi, Mikko
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3004SAT2023-1, SAT2023-1A, SAT2023-1B, SAT2023-1C, SAT2023-1D, SAT2023-1E28.8.2023 – 16.12.2023Jari Koski, Jarkko Vuorinen, Jussi Ojanen, Juha Nieminen, Lassi Lilleberg, Marko Iskala, Mikko VästiSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3005VY-1, YHT-VY-1, YHT-VY-2, YHT-VY-20, YHT-VY-21, YHT-VY-2228.8.2023 – 16.12.2023Jari Koski, Jussi Ojanen, Jukka Hautala, Juha Ramsila, Juha Nieminen, Mikko VästiSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu pohjoismaiseen energiajärjestelmään, sen tuotantomuotoihin ja kulutuksiin sekä sähkömarkkinoihin. Opiskelija tutustuu sähköjärjestelmän tärkeimpiin komponentteihin ja niiden tehtävään sähköjärjestelmässä. Opiskelija tutustuu sähköjärjestelmien tärkeimpiin ilmiöihin ja lainalaisuuksiin. Opiskelija ymmärtää kuinka vaatimukset määrittävät sähkölaitteita ja järjestelmiä. Opiskelija tutustuu sähköjärjestelmien ajankohtaisiin aiheisiin.

Opiskelijan työmäärä

135 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta 50 h.

Sisältö

Sähköjärjestelmän peruskomponentit kuten sähköntuotantolaitokset, sähkönsiirto- ja jakeluverkko sähkönkäytön erilaiset muodot. Tärkeimmät sähkötekniset perusilmiöt ja toimintaperiaatteet. Pohjoismainen energiajärjestelmä ja sähkömarkkinat. Määräykset ja viranomaisvaatimukset sähköverkkoon liitettäville laitteille sekä sähkönlaatu. IoT sähköjärjestelmän osana.

Opiskelumateriaali

Elovaara, Haarla: Sähköverkot 1 & 2 (Gaudeamus), Valtonen, Lehtovuori: Piirianalyysi (soveltuvin osin), Opettajan keräämä aineisto.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Teoriaopetus, PC-luokkaharjoituksia, laboratorioharjoituksia.

Arviointikriteerit

Opiskelija osaa:
5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä,
3: osaa oma-aloitteisesti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä,
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.

Arviointimenetelmät

Tentti tai aihepiirikokeet, harjoitustyöt.


Takaisin