VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2023 > Vuosi 1 > MATLAB ja Simulink (ST00BI99)

MATLAB ja Simulink

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: ST00BI99
OPS: SAT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Ojanen, Jussi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003SAT2023-1, SAT2023-1A, SAT2023-1B, SAT2023-1C, SAT2023-1D, SAT2023-1E, VY-3-EE, VY-3-ICAT8.1.2024 – 16.3.2024Jussi OjanenSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu Matlab- ja Octave-ohjelmointiympäristöihin sekä graafiseen Simulink-ohjelmointiympäristöön ja oppii käyttämään joitakin niiden perusominaisuuksia matemaattisten ongelmien ratkaisuun.

Opiskelijan työmäärä

81 h, josta lukujärjestykseen merkittyä lähiopetusta PC-luokassa 30 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Teknillisen matematiikan perusteet.

Sisältö

Ohjelmiston käyttö funktiolaskimena. Parametreja sisältävät lausekkeet. Funktion kuvaajan piirtäminen. Yhtälön numeerinen ratkaisu. Yhtälöryhmän numeerinen ratkaisu. Matriisit ja lineaaristen yhtälöryhmien ratkaisu matriisien avulla. Vektorit. Kompleksiluvut. Numeerinen derivointi ja integrointi. Yhtälön numeerinen ratkaisu Newtonin menetelmällä. Funktion ääriarvon määrittäminen. Differentiaaliyhtälön numeerinen ratkaisu Eulerin ja Runge-Kutta-menetelmien avulla. Fourierin sarjat ja sarjan kertoimien määrittäminen. Suoran ja paraabelin PNS-sovitus annettuihin havaintopisteisiin. Mielivaltaisen, parametrisoidun käyrän PNS-sovitus havaintopisteisiin. Symbolinen laskenta. Ohjelmoinnin perusrakenteita: muuttuja, funktio, ehto- ja toistorakenteet. Virheilmoitukset ja debuggaus. Numeerinen pyöristysvirhe.

Opiskelumateriaali

Opettajan tuottama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opiskelu tapahtuu PC-luokassa ohjattujen harjoitusten parissa.

Arviointikriteerit

5: soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä.
3: oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä.

Arviointimenetelmät

Tentti, harjoitustyöt.


Takaisin