VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus (SAT) > 2023 > Yleiset insinööritaidot (SAT2023-1002)

Yleiset insinööritaidot

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: SAT2023-1002
OPS: SAT 2023
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy ammattikorkeakoulun toimintoihin, oppimisympäristöön ja -yhteisöön sekä oman alan ammattikuvaan. Opiskelija oppii käyttämään tiedonhaku- ja informaatiopalveluja sekä työkaluohjelmia. Opiskelija saa tarvittavan opastuksen työturvallisuuteen liittyviin taitoihin.

Sisältö

Opetussuunnitelman mukaiset kurssit.


Takaisin