VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2023 > Vuosi 1

Sosionomikoulutus (SA 2023)

Tutkintonimike: Sosionomi (AMK)
Opetusmuoto: Päivätoteutus
Alku: 29.8.2023
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiSyksyKevätOP
 
SA2023-1001PERUS- JA AMMATTIOPINNOT
 
SA2023-1002Ammatillisuuden kehittyminen3
SA00BC52Ammatillinen kasvu I: sosiaalialan opiskelijaksixx3
 
SA2023-1003Kieli- ja viestintäosaaminen5
SA00BC57Sosiaalialan ruotsi Ix2
SH00BC93Sosiaali- ja terveysalan viestintäx3
 
SA2023-1004Yhteiskunta- ja palvelujärjestelmäosaaminen18
SA00BC61Yhteiskunnan muutos ja sosiaalialax3
SA00BC62Kolmas sektori ja vapaaehtoistyöx2
SA00BC63Asiakassegmentit ja niihin vastaavat hyvinvointipalvelutx3
SA00BC64Sosiaalialan tietoperusta ja sosiaalinen hyvinvointix4
SH00BC26Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmätx3
SH00BC27Client Service Competency and Cultural Diversityx3
 
SA2023-1005Ihmisen kasvu ja kehitys14
SA00BC65Kasvatustieteen ja varhaiskasvatuksen perusteetx5
SA00BC66Erityispedagogiikkax3
SA00BC67Kehityspsykologiax3
SA00BC68Sosiaalipsykologiax3
 
SA2023-1007Asiakastyön osaaminen8
SA00BC74Hoitotyön perusteet sosiaalialallax3
SA00BC75Luovat menetelmätx3
SA00BC87Ensiapux2
 
SA2023-1008Lainsäädäntö ja esimiestyön osaaminen3
SA00BC80Sosiaalialan lainsäädännön perusteetx3
 
SA2023-1012Harjoittelu9
SA00BC17Sosiaalialan työkentätx9