VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2023 > Vuosi 1 > Hoitotyön perusteet sosiaalialalla (SA00BC74)

Hoitotyön perusteet sosiaalialalla

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SA00BC74
OPS: SA 2023
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Huusko, Taina
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3007SA2023-1A8.1.2024 – 31.5.2024Taina HuuskoSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3008SA2023-1B8.1.2024 – 31.5.2024Katja KetolaSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3009SA2022V-12K1.8.2023 – 31.12.2023Katja KetolaSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
-perushoidon ja hoitotyön periaatteet
-avustamisen erilaisissa perushoitotilanteissa

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä 81h, mistä lähiopetusta 27h, sisältää harjoitustunteja 8h, opiskelijan itsenäistä opiskelua 54h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei edeltäviä opintoja.

Sisältö

Hoitotyö käsitteenä ja hoitotyön periaatteet. Eettiset käytännöt. Hoitotyön prosessi. Kirjaaminen FinCC-luokituksen mukaan. Avustaminen eri perushoitotilanteissa. Aseptinen toiminta.

Aluevaikuttavuus

Käytännön harjoittelua alueella.

Kansainvälisyys

Mahdollisuus myöhemmin kansainväliseen vaihtoon.

Opiskelumateriaali

Luennoilla esitettävä materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot. Ryhmätehtävät. Harjoitukset pienryhmissä.

Arviointikriteerit

Taso 1: opiskelija
- ymmärtää perushoitoon liittyvät käsitteet ja prosessin
- osaa toimia erilaisissa perushoitotilanteissa ohjattuna
- tietää hoitotyön periaatteet ja eettiset käytännöt

Taso 3: opiskelija osaa
- soveltaa saatua hoitotyön tietopohjaa omaan toimintaan
- valita kulloinkin oikeat auttamismenetelmät käytännön tilanteissa
- toimia ammattieettisesti ja hoitotyön periaatteiden mukaisesti hoitotyössä

Taso 5: opiskelija osaa
- soveltaa hoitotyöhön liittyvää tietämystään asiantuntevasti
- ratkaista itsenäisesti erilaisia hoitotyön ongelmia
- kehittää hoitotyötä ja siihen liittyviä käytänteitä

Arviointimenetelmät

Harjoitustunneille osallistuminen 100%. Aktiivisuus. Teoriakoe. Numeerinen arviointi 0-5.


Takaisin