VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2023 > Vuosi 1 > Kehityspsykologia (SA00BC67)

Kehityspsykologia

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SA00BC67
OPS: SA 2023
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Häyry, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3006SA2023-1A8.1.2024 – 31.5.2024Ahti NymanSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3007SA2023-1B8.1.2024 – 31.5.2024Ahti NymanSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3008SA2022V-12K1.8.2023 – 31.12.2023Ahti NymanSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Ihmisen elämänkulun aikana tapahtuviin muutoksiin perehtyminen

Opiskelijan työmäärä

81 tuntia

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja

Sisältö

Ihmisen elämänkulun kehitysvaiheet

Aluevaikuttavuus

Sosiaalinen verkosto elämänkulun vaiheissa ja ympäristön merkitys

Opiskelumateriaali

Opettajan määrittämä maeriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely
Verkko-opinnot

Arviointikriteerit

Taso 1:

Opiskelija
- Ymmärtää ihmisen kehitysvaiheiden merkityksen yksilön toiminnassa

Taso 3:

Opiskelija
- Ihmisen kehitysvaiheiden merkitys yksilön ja sosiaalisen vuorovaikutuksen näkökulmasta

Taso 5:

Opiskelija
- Ihmisen kehitysvaiheiden merkitys yksilön ja sosiaalisen vuorovaikutuksen näkökulmasta
- Kehitysvaihden merkitys elämänkulussa

Arviointimenetelmät

Opettajan jakson alussa määrittelemät arviointimetelmät


Takaisin