VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2023 > Vuosi 1 > Kolmas sektori ja vapaaehtoistyö (SA00BC62)

Kolmas sektori ja vapaaehtoistyö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SA00BC62
OPS: SA 2023
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Huhta, Heli
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3006SA2023-1A1.12.2023 – 31.5.2024Heli HuhtaSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3007SA2023-1B1.12.2023 – 31.5.2024Heli HuhtaSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3008SA2022V-12K1.8.2023 – 31.12.2023Heli HuhtaSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää 3. sektorin sijoittumisen yhteiskuntaan ja palvelujärjestelmään
- Opiskelija ymmärtää järjestöjen perustehtävät ja -tarkoituksen
- Opiskelija ymmärtää järjestöjen toiminnan moninaisuuden ja vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet täydentää sosiaalipalveluita
- Opiskelija tutustuu järjestötoiminnan perusteisiin ja osallistuu vapaaehtoistoimintaan käytännössä

Opiskelijan työmäärä

2x27h=54h

Sisältö

- 3. sektorin toimintakentät ja niitä ohjaavat periaatteet
- järjestöissä toimiminen, vertaistoimijuus ja vapaaehtoistyön kokemukset ammatillisen osaamisen vahvistajana
- 3. sektorin ja vapaaehtoistyön rooli yhteiskunnassa ja palvelujärjestelmässä
- vapaaehtoistyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet
- vapaaehtoistyön perusperiaatteet
- opiskelija toteuttaa vapaaehtoistyötä itse valitsemallaan alalla

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Arviointikriteerit

Taso 1. Opiskelija osaa
- hahmottaa 3. sektorin osana yhteiskunnan palvelujärjestelmää
- ymmärtää 3. sektorin perustehtävän ja tarkoituksen

Taso 3. Opiskelija osaa
- hahmottaa vapaaehtoistyön rooli, vapaaehtoistyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet palvelujärjestelmässä
- ymmärtää vapaaehtoistyön perusperiaatteet

Taso 5. Opiskelija osaa
- toimia, toteuttaa ja kehittää vapaaehtoistyötä

Lisätietoja

Opiskelija antaa opintojaksosta palautetta Spark-järjestelmän kautta.


Takaisin