VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2023 > Vuosi 1 > Sosiaalialan lainsäädännön perusteet (SA00BC80)

Sosiaalialan lainsäädännön perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SA00BC80
OPS: SA 2023
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Huhta, Heli
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3007SA2023-1A8.1.2024 – 31.5.2024Tiina JärveläSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3008SA2023-1B8.1.2024 – 31.5.2024Tiina JärveläSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3009SA2022V-12K1.8.2023 – 31.12.2023Tiina JärveläSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- tuntee sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiota ja sosiaalihuoltoa säätelevän lainsäädännön.
- tunnistaa organisaation toimintaan vaikuttavan lainsäädännön.
- kykenee huomioimaan lainsäädännön ohjatessaan asiakasta palveluissa.

Opiskelijan työmäärä

3x27h=81h

Sisältö

Sosiaalialan lainsäädännön perusteet:
- Sosiaalioikeus
- Perustuslaki
- Sosiaalihuoltolaki kokonaisuudessaan sosiaalialan kehyslakina
- Asiakasta koskeva lainsäädäntö

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Arviointikriteerit

Taso 5:
Opiskelija tietää sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation toiminnan sekä osaa soveltaa lainsäädäntöä eri asiakasryhmiä koskeviin asiakastilanteisiin.

Taso 3:
Opiskelija tietää sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation toiminnan ja lainsäädännön.

Taso 1:
Opiskelija tuntee sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation toimintaa ja lainsäädäntöä.

Lisätietoja

Opiskelija antaa opintojaksosta palautetta Spark- järjestelmän kautta.


Takaisin