VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2023 > Vuosi 1 > Sosiaalipsykologia (SA00BC68)

Sosiaalipsykologia

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SA00BC68
OPS: SA 2023
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Häyry, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3007SA2023-1A1.8.2023 – 31.12.2023Ahti NymanSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3008SA2023-1B1.8.2023 – 31.12.2023Ahti NymanSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa yksilön ja ympäristön välisen sosiaalisen vuorovaikutuksen perustiedot

Opiskelijan työmäärä

81 tuntia

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja

Sisältö

Sosiaalipsykologia tieteenä, yksinäisyys, arvot, normit, roolit, emootiot,narratiivisuus, identiteetti ja ryhmädynamiikka

Aluevaikuttavuus

Sosiaalisen ympäristön ja kulttuurin merkitys

Opiskelumateriaali

Opettajan määrittämä materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot
Verkkototeutus
Ryhmätyöt
Itsenäinen opiskelu

Arviointikriteerit

Taso 1:

Opiskelija osaa
- ryhmässä toimimisen ja vuorovaikutustilanteen toimintaperiaatteet

Taso 3:

Opiskelija osaa
- ryhmässä toimimisen ja vuorovaikutustilanteen toimintaperiaatteet sekä miten ne näkyvät sosiaalialan vuorovaikutustilanteissa

Taso 5:

Opiskelija osaa
- ryhmässä toimimisen ja vuorovaikutuksen toimintaperiaatteet sekä suunnitella ammatillista toimintaansa niiden pohjalta sosiaalialan vuorovaikutustilanteissa

Arviointimenetelmät

Suoritetut osatehtävät
Lopputentti


Takaisin