VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2023 > Vuosi 1 > Luovat menetelmät (SA00BC75)

Luovat menetelmät

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SA00BC75
OPS: SA 2023
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Huhta, Heli
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3007SA2023-1A1.8.2023 – 31.12.2023Susanna WeberSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3008SA2023-1B1.8.2023 – 31.12.2023Susanna WeberSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa käyttää erilaisia luovia ja toiminnallisia menetelmiä oman työn tukena

Opiskelijan työmäärä

3x27h=81h

Sisältö

Opiskelija tutustuu
- luovuuteen ja luovaan prosessiin
- erilaisiin toiminnalliseen menetelmiin mm. mielikuvaoppiminen, draama, leikit ja pelit

Opiskelumateriaali

Kari Uusikylä 2012, Luovuus kuuluu kaikille

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty

Taso 3: Opiskelija osaa
- soveltaa erilaisia luovia menetelmiä omassa kasvussa.
- kehittää omaa luovaa ajatteluaan ja itseilmaisuaan osallistumalla aktiivisesti toiminnallisiin harjoituksiin.
- toimii tavoitteellisesti ryhmän jäsenenä projektin suunnittelu- ja toteutusvaiheessa.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin

Lisätietoja

Opiskelija antaa opintojaksosta palautetta Spark- järjestelmän kautta.


Takaisin