VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2023 > Vuosi 1 > Sosiaalialan ruotsi I (SA00BC57)

Sosiaalialan ruotsi I

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SA00BC57
OPS: SA 2023
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Wähä, Anne
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3007SA2023-1A8.1.2024 – 31.5.2024Anne WähäSuomi1.12.2023 – 12.1.2024
3008SA2023-1B8.1.2024 – 31.5.2024Anne WähäSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy oman ammattialansa kirjalliseen ja suulliseen viestintään. Opiskelija toimii ruotsin kielellä oman alansa perusasiakastilanteissa ja tiedostaa alan viestinnän erityispiirteet. Opiskelija keskustelee ja kirjoittaa ammatillisista aiheista ja hankkii syventävää tietoa valitsemastaan ammatillisesta osa-alueesta. Opiskelija käyttää ruotsia hankkiessaan tietoa opiskelujensa aikana sekä työelämässä. Opiskelija asennoituu myönteisesti kielten oppimiseen.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä: 2op

- Yhteensä: 54 h
- Työjärjestyksessä: 20 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

toisen asteen ruotsin opinnot

Sisältö

Oman ammattialan tekstit, työelämän viestintätilanteet, suulliset ja kirjalliset harjoitukset, oppisisältö on integroitu omaan ammattialaan, ammattialan sanasto

Aluevaikuttavuus

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia alueen yritysten palveluksessa.

Kansainvälisyys

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia monikulttuurisessa työyhteisössä ja erilaisten asiakkaiden kanssa.

Opiskelumateriaali

Annetaan opintojakson alussa/ aikana

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Yksilötehtävät, pari-ja ryhmätyöt, vuorovaikutteinen oppiminen, keskustelut

Arviointikriteerit

Taitotaso 5
Opiskelija osaa ja selviytyy hyvin erilaisissa työelämän kielenkäyttötilanteissa ja hallitsee rakenteet hyvin ja käyttää niitä monipuolisesti. Opiskelija osaa käyttää idiomaattisesti ja laajasti oman alan sanastoa ja ilmaisuja. Asenne kielenoppimiseen on myönteinen. Opiskelija haluaa koko ajan kehittää kielitaitoaan.Taitotaso 3
Opiskelija osaa ja selviytyy kohtalaisesti tavallisimmista ennakoitavista työelämän kielenkäyttötilanteista ja käyttää rakenteita ja fraaseja viestinnässään kutakuinkin idiomaattisesti. Opiskelija osaa käyttää kurssin aikana opittua oman alan sanastoa. Asenne kielenoppimiseen on myönteinen.

Taitotaso 1
Opiskelija osaa ja pystyy osallistumaan tavallisimpiin ennakoitaviiin työelämän kielenkäyttötilanteisiin ja käyttää yksinkertaisia rakenteita ja yksittäisiä sanoja viestinnässään. Opiskelija osaa ja kehittää kurssin aikana oman alan sanaston hallintaa. Asenne kielenoppimiseen on myönteinen.

Arviointimenetelmät

Aktiivinen osallistuminen,hyväksytyt harjoitustyöt, kirjallinen ja suullinen arviointi,numeerinen arviointi 0-5


Lisätietoja

Kurssipalaute annetaan Spark-järjestelmän kautta


Takaisin