VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2023 > Vuosi 1 > Erityispedagogiikka (SA00BC66)

Erityispedagogiikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SA00BC66
OPS: SA 2023
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Järvelä, Tiina
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3007SA2023-1A1.8.2023 – 31.12.2023Heidi BlomSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3008SA2023-1B1.8.2023 – 31.12.2023Heidi BlomSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää moninaisuuteen liittyviä arvoja ja tiedostaa omat asenteensa
- hahmottaa erityiskasvatuksen toimintaympäristöjä ja tukijärjestelmiä
- tutustuu erityispedagogiikan käsitteisiin, teoreettisiin lähestymistapoihin ja toimintamalleihin

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä: 3 x 27 = 81 tuntia, josta luentoja 33 tuntia.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

- Kasvatustieteen ja varhaiskasvatuksen perusteet

Sisältö

Opiskelija
- vahvistaa omaa teoreettista osaamistaan erityiskasvatuksesta ja -opetuksesta
- vahvistaa omaa osaamistaan kohdata erilaisuutta
- hallitsee keskeiset erityispedagogiikan käsitteet
- tutustuu erityispedagogiikan toimintaympäristöön

Aluevaikuttavuus

Opiskelija tutustuu alueellisiin erityispedagogiikan toimintaympäristöihin.

Kansainvälisyys

Opiskelija tutustuu kansainväliseen erityispedagogiikan tutkimukseen.

Opiskelumateriaali

Moberg, S., Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen, U., Savolainen, H., Vehmas, S., Erityispedagogiikan perusteet.2015. WSOY oppimateriaalit.
Muu oppimateriaali ilmoitetaan luennoilla.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opetukseen osallistuminen, luennot, tentti.

Arviointikriteerit

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

Taso 1. esittää erityispedagogiikan historialliset ja teoreettiset kehityslinjat.
Taso 2. opiskelija osaa määrittää erityispedagogiikan alan keskeisiä käsitteitä ja tuntee alan lähitieteet.
Taso 3. eritellä erityispedagogiikan alan kansainvälisiä ja kansallisia suuntauksia.
Taso 4. kuvata erityispedagogiikan tutkimustoiminnan painotukset.
Taso 5. hyödyntää erityispedagogiikan alan tiedonlähteitä.

Lisätietoja

Opiskelija antaa palautetta Spark- järjestelmän kautta.


Takaisin