VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2023 > Vuosi 1 > Yhteiskunnan muutos ja sosiaaliala (SA00BC61)

Yhteiskunnan muutos ja sosiaaliala

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SA00BC61
OPS: SA 2023
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Häyry, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3007SA2023-1A1.8.2023 – 31.12.2023Heli HuhtaSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3008SA2023-1B1.8.2023 – 31.12.2023Heli HuhtaSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

*Opiskelija ymmärtää yhteiskunnan sosiaalisia, taloudellisia, poliittisia ja kulttuurisia rakenteita ja prosesseja
* Opiskelija hahmottaa hyvinvointialan ja sosionomin työkentät osana sitä

Opiskelijan työmäärä

Lähitunnit 10 tuntia
Itsenäistä opiskelua ja ryhmätöitä 71 tuntia

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei edeltäviä opintoja

Sisältö

Sosiologian, sosiaalipolitiikan ja kansantaloustieteen peruskäsitteet

Aluevaikuttavuus

Yhteiskunnan muutos ja rakentuminen alueellisesti

Kansainvälisyys

Yhteiskunnan muutos ja rakentuminen globaalisti

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan toteutuskohtaisesti

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähitunnit
Verkkotehtävät

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija osa
Yhteiskunnan sosiaaliset, taloudelliset, poliittiset ja kulttuuriset rakenteet ja prosessit hahmotettu osin
Keskeisiin tekijöihin suomalaisen hyvinvointivaltion kehityksessä, nykytilassa ja -haasteissa on perehdytty joitain osin
Yhteiskunnallisten ilmiöiden yhtesy sosiaalialaan vähäistä


Taso 3: Opiskelija osaa
Yhteiskunnan sosiaaliset, taloudelliset, poliittiset ja kulttuuriset rakenteet ja prosessit hahmotettu pääpiirteissään
Yhteiskunnallisten ilmiöiden yhteys sosiaalialaan työhön ymmärretty


Taso 5: Opiskelija osaa
Yhteiskunnan sosiaaliset, taloudelliset, poliittiset ja kulttuuriset rakenteet ja prosessit hahmotettu selkeästi
Yhteiskunnallisten ilmiöiden yhteys sosiaalialaan tulee selkeästi ja monipuolisesti e

Arviointimenetelmät

Ilmoitetaan toteutuskohtaisesti

Harjoittelu

Ei sisällä harjoittelua


Takaisin