VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sosionomikoulutus (SA) > 2023 > Vuosi 1 > Ensiapu (SA00BC87)

Ensiapu

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SA00BC87
OPS: SA 2023
Taso: Sosionomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Huusko, Taina
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3007SA2023-1A1.8.2023 – 31.12.2023Taina HuuskoSuomi1.8.2023 – 6.9.2023
3008SA2023-1B1.8.2023 – 31.12.2023Taina HuuskoSuomi1.8.2023 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa ensiavun tarpeen, antaa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä tuntee poikkeusoloissa toimimisen periaatteita.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 54h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Ei edeltäviä opintoja.

Sisältö

Ensiapu (SPR I ja II) sekä poikkeusolot. SPR:n opetusohjelmien mukainen ensiapuopetus, ensiavun perus- ja jatkokurssi, ja lisäksi tietoa poikkeusoloista.

Aluevaikuttavuus

Alueella ensiaputaitoisten määrä lisääntyy.

Opiskelumateriaali

Korte H., Myllyrinne K. 2017. Punainen Risti. Ensiapu. Punaisen Ristin nettisivut.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot 20h, harjoitustunnit 16h, itsenäinen opiskelu 18h.

Arviointikriteerit

Taso 5
Opiskelija osaa
- tunnistaa ja arvioida ensiavun tarpeen
- antaa välitöntä ensiapua erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisesti
- ennaltaehkäistä tapaturmia
- tuntee poikkeusoloissa toimimisen periaatteet

Taso 3
Opiskelija osaa
- tunnistaa ensiavun tarpeen
- antaa välitöntä ensiapua
- ymmärtää tapaturmien ennaltaehkäisyn tarpeen
- tuntee poikkeusoloissa toimimisen periaatteita

Taso 1
Opiskelija osaa
- huomioida ensiavun tarpeita
- antaa välitöntä ensiapua
- tuntee poikkeusoloissa toimimisen periaatteet pääpiirteittäin

Arviointimenetelmät

Pakolliset harjoitukset. Aktiivisuus.Teoriakoe ja näyttökokeet. Hyväksytty / hylätty


Takaisin