VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2023W > Vuosi 3

Liiketalouden koulutus (LT 2023W)

Tutkintonimike: Tradenomi (AMK)
Opetusmuoto: Monimuotototeutus
Alku: 1.8.2023
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiSyksyKevätOP
 
LT2023W-1001PERUS- JA AMMATTIOPINNOT37
LT2023W-1004Liiketoimintaosaaminen12
TLTP0704Finanssimatematiikkax3
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
TL00BE44Digimarkkinoinnin perusteetx3
LT00BL44Svenska för arbetslivet, del 1 (skolgångsspråket svenska)3
LT00BL45Svenska för arbetslivet, del 2 (skolgångsspråket svenska)3
LT2023W-1005Vastuullinen liiketoiminta14
TLTP0801Organizational Behaviorx3
TLA0102Rahoitus ja riskinhallintax3
TLP0203Henkilöstöresurssien ohjausx3
TL00BO06Vastuullinen liiketoimintax5
LT2023W-1006Tutkimus ja menetelmät11
TLA0906Tutkimusmenetelmät ja soveltava tutkimusx3
TLA0907Tutkimuksen toteutus ja raportointix3
TLTP0901Hankeharjoitusxx5
 
LT2023W-1007SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT36
LT2023W-1008Oikeushallinnon suuntautumisvaihtoehto21
LT2023W-1009Prosessioikeus7
TLS4604Prosessioikeusx3
TL00BE55Rikosoikeusx4
LT2023W-1010Yksityisoikeus7
TL00BE58Varallisuusoikeusx3
TL00BE59Perhe- ja perintöoikeusx4
LT2023W-1011Julkisoikeus7
TL00BE62EU Lawx3
TL00BE63Virkamiesoikeusx4
LT2023W-1012Suuntaava valinnainen moduuli15
 
LT2023W-1013VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
 
LT2023W-1014HARJOITTELU30
TX00BA13Harjoittelu10
TX00BA14Harjoittelu20
 
LT2023W-1015OPINNÄYTETYÖ9
OP00BO47AMK-opinnäytetyö, suunnittelu ja aloitusx3
OP00BO48AMK-opinnäytetyö, teoria ja toteutusx6