VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2023W > OPINNÄYTETYÖ (LT2023W-1015)

OPINNÄYTETYÖ

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: LT2023W-1015
OPS: LT 2023W
Taso: Tradenomi (AMK)
Laajuus: 15 op
Vastuuopettaja: Niittykoski, Jukka

Osaamistavoitteet

Opinnäytetyö on laaja itsenäinen tutkimuksellinen työ, jonka tavoitteena on valmentaa valmistuva opiskelija aiheen teoreettisen tarkasteluun, käyttämään tarkoituksenmukaisia tutkimusmenetelmiä, johdonmukaiseen ja järjestelmälliseen työskentelyyn, hakemaan ja käyttämään lähdeaineistoa, hyvään kirjalliseen ja suulliseen ilmaisuun sekä hankkimaan valmiuksia ammattialan kehittämiseen. Työn tarkoituksena on yhdistää teoreettinen opiskelu ja käytännön työelämä sekä helpottaa opiskelijan siirtymistä korkeakoulusta käytännön asiantuntijatehtäviin.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Tutkimustyön perusteet kurssi

Sisältö

Opiskelija toteuttaa opinnäytetyön hyväksytyn tutkimussuunnitelman pohjalta ohjaavan opettajan ja mahdollisen työelämän edustajan tukemana. Opinnäytetyö sisältää tarkasteltavan asian/ilmiön teoreettista tarkastelua aiemman tietämyksen pohjalta. Opinnäytetyö sisältää empiirisen osuuden, jonka tehtävänä on hakea ratkaisua valittuun tutkimusongelmaan. Opinnäytetyön empiria voidaan toteuttaa esimerkiksi kyselynä, haastatteluin, havainnoimmalla tai luomalla muualla tavalla lisäarvoa mahdolliselle toimeksi antavalle työnantajataholle. Opinnäytetyöhön kuuluu aloitusseminaari, väliseminaari, valmiin työn esittäminen sekä kypsyysnäyte.


Takaisin