VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2023W > Vuosi 3 > EU Law (TL00BE62)

EU Law

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TL00BE62
OPS: LT 2023W
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Teirfolk-Naarmala, Marika
Opetuskieli: Englanti

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Students get to know history of Eu. Student knows organs and their tasks. Student knows the main principles of eu-laws.

Opiskelijan työmäärä

Total work load of the course: 81.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

The Basics of Civil Law
Basics of Public Law

Sisältö

Eu and Finland. Eu-organs and their tasks. Eu-laws general principles and legal praxis.

Aluevaikuttavuus

The student developes his/her skills to work within the region's business community.

Kansainvälisyys

The student understands the relevance and influence of interationality on subject.

Opiskelumateriaali

Raitio Juha - Tommi Tuominen: Euroopan unionin oikeus (Tritonian e-kirja)

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lectures, project work and presentations, assignments, self studies.

Arviointikriteerit

5. The student masters the topics of the course extremely well and has an excellent understanding of the significance of the legal issues for the company's operations.

3.The student masters the topics of the course well and has an good understanding of the significance of the legal issues for the company's operations.


1.The student masters the topics of the course satisfactory and has an understanding of the significance of the legal issues for the company's operations.

Arviointimenetelmät

Assignments, Project Work, Presentations and a written exam .Numerical (0-5)


Takaisin