VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2023W > Vuosi 3 > Rikosoikeus (TL00BE55)

Rikosoikeus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TL00BE55
OPS: LT 2023W
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Teirfolk-Naarmala, Marika
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ja tuntee rikosoikeuden keskeiset käsitteet ja periaatteet. Opiskelija tuntee rikosprosessin kulun esitutkinnasta syyteharkintaan ja syyteen käsittelyyn käräjäoikeudessa. Opiskelija seuraa rikosasioiden istuntokäsittelyä käräjä- tai hovioikeudessa ja osaa analysoida sitä. Lisäksi opiskelija tuntee rikosoikeuden vastuuperiaatteet ja rikosten eri lajeja.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä 108 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Toisen vuoden suuntaavat opinnot.

Sisältö

Rikosprosessi ja rikosvastuun yleiset edellytykset, rikoslain mukaiset rikosnimikkeistöt, rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän pääpiirteet.

Aluevaikuttavuus

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia alueen elinkeinoelämän palveluksessa.

Kansainvälisyys

Opiskelija ymmärtää kansainvälisyyden vaikutuksen ja merkityksen opittuun.

Opiskelumateriaali

- Moodlen materiaali
- Voimassa oleva lainsäädäntö
- Frände, Dan: Yleinen rikosoikeus (uusin painos)
- Jussi, Tapani ja Tolvanen, Matti: Rikosoikeuden yleinen osa : vastuuoppi (Tritonian e-kirja) uusin painos

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, projektityö, harjoitukset, esitykset, oikeudenkäynnin seuraaminen ja itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

5 Opiskelija hallitsee kiitettävästi rikosoikeuden keskeiset käsitteet ja periaatteet. Opiskelijalla on selkeä ja hahmottunut kokonaiskuva rikosprosessin kulusta ja esitutkinnasta syyteharkintaan ja syytteen käsittelyyn käräjäoikeudessa.

3 Opiskelija hallitsee hyvin rikosoikeuden keskeiset käsitteet ja periaatteet. Opiskelijalla on selkeä kokonaiskuva rikosprosessin kulusta ja esitutkinnasta syyteharkintaan ja syytteen käsittelyyn käräjäoikeudessa.

1 Opiskelija hallitsee tyydyttävästi rikosoikeuden keskeiset käsitteet ja periaatteet. Opiskelijalla on tyydyttävä kokonaiskuva rikosprosessin kulusta ja esitutkinnasta syyteharkintaan ja syytteen käsittelyyn käräjäoikeudessa.

Arviointimenetelmät

Tentti, harjoitukset, esitykset sekä raportti oikeudenkäynnistöä. Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin