VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2023W > Yksityisoikeus (LT2023W-1010)

Yksityisoikeus

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: LT2023W-1010
OPS: LT 2023W
Taso: Tradenomi (AMK)
Laajuus: 15 op
Vastuuopettaja: Niittykoski, Jukka

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää säännökset, jotka sääntelevät perhe- ja perintö-ja sopimusoikeutta. Hän hallitsee alan menettelysäännökset. Opiskelija osaa laatia perhe-ja perintöoikeuden, yksityis-ja sopimusoikeuden alaan kuuluvia asiakirjoja.

Sisältö

Kurssit: TLS4401 Yksityisoikeuden perusteetTLS4402 SopimusoikeusTLS4403 Perhe- ja perintöoikeusTLS4404 Kiinteistöoikeus


Takaisin