VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Liiketalouden koulutus (LT) > 2023W > Vuosi 3 > Virkamiesoikeus (TL00BE63)

Virkamiesoikeus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: TL00BE63
OPS: LT 2023W
Taso: Tradenomi (AMK)
Opiskeluvuosi: 3 (2025-2026)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Teirfolk-Naarmala, Marika
Opetuskieli: Suomi

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opiskelijan hallitsee virkamiehiä koskevan lainsäädännön ja sen soveltamisen käytännön työelämässä sekä tuntee virkamiesten oikeudet, velvollisuudet ja vastuut käytännössä.Kurssiin sisältyy 3 op. virkamiesoikeutta ja 1 op oikeustieteen englantia. TÄHÄN VIELÄ LEGAL ENGLISH

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä 108 tuntia.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Työoikeuden perusteet ja toisen vuoden suuntaavat opinnot.

Sisältö

Virkamiesoikeuden käsitteet ja soveltamisalue, virkamiehen nimittäminen, oikeudet ja velvollisuudet sekä virkavastuu ja oikeussuoja. Valtionvirkamiehiä sekä kunnallisia viranhaltijoita koskeva lainsäädäntö. LEGAL ENGLISHIN SISÄLTÖ

Aluevaikuttavuus

Opiskelija kehittää osaamistaan toimia alueen elinkeinoelämän palveluksessa.

Kansainvälisyys

Opiskelija ymmärtää kansainvälisyyden vaikutuksen ja merkityksen opittuun.

Opiskelumateriaali

Virkamiesoikeuden osalta:
- Moodlen materiaali
- Ajantasainen lainsäädäntö
- Seppo Koskinen, Heikki Kulla: Virkamiesoikeuden perusteet (Tritonian e-kirja) uusin painos
LEGAL ENGLISH

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, projektityöt ja esitykset, harjoitukset, itsenäinen opiskelu.

Arviointikriteerit

5. Opiskelija hallitsee kiitettävästi kurssilla käsitellyt aihepiirit sekä teoreettisesti että käytännön tasolla.Opiskelija osaa soveltaa opittua käytännön tasolla kiitettävästi.

3. Opiskelija hallitsee hyvin kurssilla käsitellyt aihepiirit sekä teoreettisesti että käytännön tasolla.Opiskelija osaa soveltaa opittua käytännön tasolla hyvin.

1. Opiskelija hallitsee tyydyttävästi kurssilla käsitellyt aihepiirit sekä teoreettisesti että käytännön tasolla.Opiskelija osaa soveltaa opittua käytännön tasolla.

Arviointimenetelmät

Harjoitusten, projektitöiden ja esitysten arviointi sekä kirjallinen tentti. Numeerinen arviointi (0-5).


Takaisin