VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Sairaanhoitajakoulutus (SH) > 2024K > Vuosi 1

Sairaanhoitajakoulutus (SH 2024K)

Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (AMK)
Opetusmuoto: Päivätoteutus
Alku: 1.1.2025
Laajuus: 210 op
Kesto: 3,5 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 1 (2025)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiKevätSyksyOP
 
SH2024K-SH2023K-CATEGORY-1000PERUS- JA AMMATTIOPINNOT
 
SH2024K-1001Kieli- ja viestintäosaaminen8
SH00BC90Hoitotyön ruotsi Ixx2
SH00BC93Sosiaali- ja terveysalan viestintäx3
SH00BC94Ohjaus ja omahoidon tukeminenxx3
 
SH2024K-1002Ammatillisuuden kehittyminen8
SH00BC25Orientoituminen korkeakouluopiskeluunx2
SH00BC26Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmätx3
SH00BC27Client Service Competency and Cultural Diversityxx3
 
SH2024K-1003Työ- ja asiakas / potilasturvallisuus9
SH00BC28Työ- ja potilasturvallisuuden edistäminenxx5
SH00BC29Lääkehoidon perusosaaminenx4
 
SH2024K-1004Perheen hoitotyö ja terveyden edistäminen3
SH00BC35Väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminenx3
 
SH2024K-1005Hoitotyön teoreettiset lähtökohdat ja hoitotyön kehittäminen7
SH00BC36Hoitotiede, hoitotyön etiikka ja näyttöön perustuva toimintaxx4
SH00BC39Basics of Welfare Technologyxx3
 
SH2024K-1006Kliininen hoitotyö11
SH00BC48Anatomia ja fysiologia sekä patologiax5
SH00BC42Hoitotyön kliininen perusosaaminenx6
 
SH2024K-1008Harjoittelu14
SH00BD05Vuorovaikutusosaamisen harjoittelux4
SH00BD06Hoitotyöhön perehtyminen erilaisissa terveydenhuollon toimintaympäristöissäxx10